مقالات ترجمه شده مهندسی معدن (صفحه 1)

Numerical modeling of Z-TEM (airborne AFMAG) responses to guide exploration strategies pdf
مدلسازی عددی پاسخ های (Z-TEM (AFMAG هوایی برای راهنمایی روش های اکتشاف word
Study on the Risk Assessment of the Tailings Dam Break pdf
مطالعه بر روي سنجش خطر شکست سد پس مانده ها word
Design, selection, sizing and control considerations for cyclone feed slurry pumps pdf
ملاحظاتي در مورد طراحي، انتخاب، اندازه بندي و کنترل در پمپ هاي دوغاب تغذيه چرخه اي word
Ventilation requirements for uranium mines pdf
الزامات تجدید هوا برای معدنهای اورانیوم word
Research on Governance of Potential Safety Hazard in Da’an Mine Goaf pdf
بررسي چگونگي اداره حوادث ايمني باالقوه در گوف معدن دئان word
Seismic energy distribution and hazard assessment in underground coal mines using statistical energy analysis pdf
Risk evaluation in failure mode and effects analysis using fuzzy weighted geometric mean pdf
Aqueous metal recovery techniques from e-scrap: Hydrometallurgy in recycling pdf
روش های آبی بازیابی فلزات از ضایعات الکترونیکی : کاربرد هیدرومتالورژی در بازیافت word
Finite element resistivity modelling for three-dimensional structures with arbitrary anisotropy pdf
مدل سازی مقاومت المان محدود برای سازه های سه بعدی با ناهمسانگردی خودسرانه (ارادی) word
Effect of clay minerals on froth stability in mineral flotation: a revie pdf
مروری بر اثر کانی های رُسی روی پایداری کف در شناورسازی مواد معدنی word
Application of geochemical methods in geothermal exploration in Kenya pdf
کاربرد روش‌های ژئوشیمیایی برای اکتشاف ژئوترمالی در کنیا word
A Practical Procedure for the Back Analysis of Slope Failures in Closely Jointed Rock pdf
یک روش عملی برای آنالیز برگشت شکست دامنه ها در توده سنگ های با درزه های نزدیک به هم word
A numerical investigation of rock pillar failure mechanism in underground openings pdf
بررسی عددی مکانیسم شکست ستون سنگی در دهانه های زیرزمینی word
بهبود قابلیت خرد شدن و شناورسازی زغال سنگ اکسید شده با پیش عملیات مایکرو ویو word
Microwave drying of a low-rank sub-bituminous coal pdf
خشک کردن زغال سنگ دارای قیر با مرتبه پایین word
Improvement of grinding characteristics of Indian coal by microwave pre-treatment pdf
بهبود قابلیت خرد شدن زغال سنگ هندی با استفاده از پیش عملیات مایکرو ویو word
A review of selected ground penetrating radar applications to mineral resource evaluations pdf
مروری بر کاربردهای منتخب رادار نفوذی زمین برای ارزیابی ذخایر معدنی word
Analyses of stress strain behavior and constitutive model of artificial methane hydrate pdf
تحلیل رفتار فشار کششی و مدل سازنده ی هیدرات متان مصنوعی word
Discussion on theory and methods of land-use planning in mining area pdf
بحث درخصوص تئوری و روش های آمایش سرزمین در منطقه ی معدن کاری word
The use of multi-electrode resistivity imaging in gravel prospecting pdf
استفاده از تصویربرداری چندالکترودی مقاومت ویژه در پی‌جویی شن word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی معدن

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان فنی و مهندسی > مهندسی معدن > مقاله های مهندسی معدن و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید