مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر (صفحه 3)

THE EFFECT OF DENDRIMER ON COTTON DYEABILITY WITH DIRECT DYES pdf
اثر درخت سان ها (دندریمرها) بر خاصیت رنگ پذیری پنبه با رنگ مستقیم word
Dendrimers - An Auxilliary in Dyeing pdf
دندریمر ها - ماده ی کمکی در رنگرزی word
Polymer solar cells: Recent development and possible routes for improvement in the performance pdf
سلول های خورشیدی پلیمری: پیشرفت اخیر و روش های ممکن برای بهبود عملکرد word
Effect of plasticizer and surface topography on the cleanability of plasticized PVC materials pdf
اثر نرم‌کننده‌ها و توپوگرافی سطحی بر روی قابلیت پاک‌سازی PVC word
مطالعه رئولوژی مخلوط کاری در پلیمرهای مذاب: 2 – مخلوط کردن سیستم های واکنش گر word
Chitin extraction from shrimp shell waste using Bacillus bacteria pdf
استخراج کیتن از پس ماند پوسته میگو با استفاده از باکتری باسیل word
Long-term stability of UHMWPE fibers pdf
ثبات دراز مدت الیاف UHMWPE word
بهبود چقرمگی شکست و مقاومت خستگی سیکلی مخلوط های پلیمر اپوکسی word
Crosslinking of rigid PVC by ionizing radiation to improve its thermal properties pdf
Modeling VLE and GLE of Systems Involving Polymers by Using SRK Equation of State pdf
مدلسازی سیستم های VLE و GLE شامل پلیمرها توسط معادله حالت SRK word
Effects of additives on PVC plastics surface and the natural flotability pdf
اثرات مواد افزودنی بر روی سطح پلاستیک‌های PVC و قابلیت شناوری ذاتی آن‌ها word
Degradation behavior of natural fiber reinforced polymer matrix composites pdf
رفتار تخریبی کامپوزیت های زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف طبیعی word
Damping Behavior of the Phenolic Based Composite Friction Materials Containing Thermoplastic Elastomers (TPEs) pdf
رفتار میرایی مواد اصطکاکی کامپوزیتی مبتنی بر فنول حاوی الاستومرهای گرمانرم (TPEs) word
Neck propagation pdf
اشاعه گلویی word
Organic Based Heat Stabilizers for PVC: A Safer and More Environmentally Friendly Alternatives pdf
استابلایزرهای حرارتیِ آلی برای PVC: جایگزینی بی‌خطر و سازگارتر با محیط زیست word
Photostability Study of Ciprofloxacin with Cyclodextrins pdf
بررسی پایداری نوری سیپروفلوکساسین با استفاده از سیکلو دکسترین ها word
Modelling and analysis of creep data for plastics at elevated temperatures pdf
مدل سازی و تجزیه و تحلیل داده خزش برای پلاستیک ها در دماهای بالا word
Structural colors from TiO2/SiO2 multilayer flakes prepared by solegel process pdf
رنگ های ساختاری از ورقه های چند لایه TiO2/SiO2 آماده شده توسط فرآیند سل ژل word
Synergy of CMC and modified chitosan on strength properties of cellulosic fiber network pdf
تأثیر هم افزایی CMC و کیتوسان اصلاح شده روی خواص استحکام شبکة الیاف سلولزی word
Recent Advances in Electrospinning of Some Selected Biopolymers pdf
پیشرفت های جدید در برخی بیوپلیمرهای انتخابی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید