مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر گرایش صنایع پلیمر

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر گرایش صنایع پلیمر به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر گرایش صنایع پلیمر نمایید.

Neck propagation
اشاعه گلویی
Influence of the composition of PMMA nanocomposites on gaseous effluents emitted during combustion
تاثیر ترکیب نانوکامپوزیت های PMMA بر سیال گازی خروجی در طی احتراق
بهبود چقرمگی شکست و مقاومت خستگی سیکلی مخلوط های پلیمر اپوکسی
Monitoring the effect of chlorine on the ageing of polypropylene pipes by infrared microscopy
نظارت بر اثر کلر در پیرسازی لوله های پلی پروپیلن با میکروسکوپی مادون قرمز
Modification of PLA Fibres with Bioacceptable Hydrophilic Polymers
اصلاح الیاف PLA با استفاده از پلیمرهای آبدوست زیست تخریب پذیر
Recent Advances in Electrospinning of Some Selected Biopolymers
پیشرفت های جدید در برخی بیوپلیمرهای انتخابی
Development and thermal properties of carbon nanotube-polymer composites
تولید کامپوزیت های نانو لولة کربنی - پلیمر و خواص حرارتی آن¬ها
Effect of plasticizer and surface topography on the cleanability of plasticized PVC materials
اثر نرم‌کننده‌ها و توپوگرافی سطحی بر روی قابلیت پاک‌سازی PVC
The Effect of SiO2 Shell on the Suppression of Photocatalytic Activity of TiO2 and ZnO Nanoparticles
اثر پوستة SiO2 بر کاهش فعالیت فتوکاتالیستی نانوذرات TiO2 و ZnO
New lubricants offer higher effi ciency in PVC extrusion
روان کننده جدید عملکرد بالایی در اکستروژن pvc ارائه می دهد
Recycling of waste from polymer materials: An overview of the recent works
بازیافت ضایعات مواد پلیمری: مروری بر کارهای تحقیقاتی اخیر
Synergy of CMC and modified chitosan on strength properties of cellulosic fiber network
تأثیر هم افزایی CMC و کیتوسان اصلاح شده روی خواص استحکام شبکة الیاف سلولزی
Polymer solar cells: Recent development and possible routes for improvement in the performance
سلول های خورشیدی پلیمری: پیشرفت اخیر و روش های ممکن برای بهبود عملکرد
ایروژل های بلوری نانو متخلخل پلی (6،2- دی متیل-4،1- فنیلن) اکسید (PPO)
اثر تبخیر حلال در تشکیل غشاءهای نامتقارن و متقارن با پلیمر قابل تبلور EVAL
Influence of injection parameters on the formation of blush in injection moulding of PVC
تاثیر پارامتر های تزریق در شکل گیری blush در قالب تزریق pvc
Development and application of conducting shape memory polyurethane actuators
توسعه و کاربرد محرک های پلی یورتان حافظه شکلی رسانا
Sol–gel synthesis of antibacterial hybrid coatings on titanium
سنتز سل- ژل پوشش های ترکیبی ضد باکتری روی تیتانیوم

Skip Navigation Links