مقالات ترجمه شده مهندسی نفت (صفحه 1)

NEW COREFLOOD SIMULATOR BASED ON INDEPENDENT TREATMENT OF IN-SITU SATURATION AND PRESSURE DATA pdf
شبیه ساز جدید سیلاب زنی مغزه بر مبنای اصلاح مستقل اشباع درجا و داده های فشاری word
RATE EFFECTS ON WATER-OIL RELATIVE PERMEABILITY pdf
تا ثیرات دبی روی تراوایی نسبی آب – نفت word
Experimental investigation of the pore structure characteristics of the Garau gas shale formation in the Lurestan Basin, Iran pdf
بررسی آزمایشگاهی خصوصیات ساختمانی منفذی سازند شیل گازی گرو در حوضه لرستان، ایران word
THERMAL ANALYSIS OF HEAT PIPE USING TAGUCHI METHOD pdf
آنالیزحرارتی لوله گرمایی با استفاده از روش تاگوچی word
Nano-Graphite Oxide as Ultrastrong Fluid-Loss-Control Additive in Water-Based Drilling Fluids pdf
جداسازی آسفالتین و نفت روغنی از نفت پسماند توسط آسفالتین زدایی فوق بحرانی word
تخمین تراوایی نسبی نفت با استفاده از آزمایش های ریزش ثقلی: مدل ها و دقت word
A technique for measuring two-phase relative permeability in porous media via X-ray CT measurements pdf
On the oxidative coupling of methane with carbon dioxide over CeO2/ZnO nanocatalysts pdf
زوج شدن اکسایشی متان با دی اکسید کربن برروي نانوکاتالیست CeO2/ZnO word
Analysis of the Impact of Managed Pressure Drilling Technology on Current Casing Program Design Methods pdf
تحلیل اثر فناوری حفاری فشار تنظیم شده بر روش های طراحی برنامه پوشش جاری word
Analyses of stress strain behavior and constitutive model of artificial methane hydrate pdf
تحلیل رفتار فشار کششی و مدل سازنده ی هیدرات متان مصنوعی word
Design of High Sensitive Pressure and Temperature Sensor Using Photonic Crystal Fiber for Downhole Application pdf
طراحی حسگر فشار و دمای بسیار حساس با استفاده از فیبر کریستال فوتونی برای کاربردهای درون چاهی word
Use of Co-Solvents to Improve Alkaline-Polymer Flooding pdf
استفاده از حلال های کمکی برای بهبود سیلاب زنی قلیا-پلیمر word
Computer Simulations of Proppant Transport in a Hydraulic Fracture pdf
شبیه سازی رایانه ای انتقال پروپانت در یک شکاف هیدرولیکی word
Low Salinity Waterflood at Reduced Capillarity pdf
سیلاب با شوری کم در موئینگی کاهش یافته word
Characterization and modeling of a crude oil desalting plant by a statistically designed approach pdf
مدلسازی و تبیین مشخصات یک واحد نمک‌زدایی از نفت خام با استفاده از رویکرد آماری word
Characterizing petroleum hydrocarbons deposited on road surfaces in urban environments pdf
مشخصات هیدروکربن های نفتی انباشته‌شده روی سطوح جاده در محیط های شهری word
A thermodynamic model for wax deposition phenomena pdf
یک مدل ترمودینامیکی برای پدیده رسوب واکس word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی نفت

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان فنی و مهندسی > مهندسی نفت > مقاله های مهندسی نفت و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید