مقالات ترجمه شده مهندسی نفت گرایش حفاری و استخراج نفت

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی نفت گرایش حفاری و استخراج نفت به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی نفت گرایش حفاری و استخراج نفت نمایید.

Nano-Graphite Oxide as Ultrastrong Fluid-Loss-Control Additive in Water-Based Drilling Fluids
Analysis of the Impact of Managed Pressure Drilling Technology on Current Casing Program Design Methods
تحلیل اثر فناوری حفاری فشار تنظیم شده بر روش های طراحی برنامه پوشش جاری

Skip Navigation Links