مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 9)

Modelling the prestress transfer in pre-tensioned concrete elements pdf
مدلبندی انتقال پیش تنیده در عناصر بتنی پیش کشیده word
Behavioral characteristics of code designed steel plate shear wall systems pdf
خصوصیات رفتاری سیستم های دیوار برشی فولادی بر مبنای آیین نامه طراحی word
نوآوري در مديريت ساخت و ساز پايدار در پروژه هاي حفاري بزرگ: مورد پژوهشي در استراليا word
Evaluation of reservoir sedimentation using data driven techniques pdf
بررسی رسوب گذاری مخزن با استفاده از تکنیک های داده محور word
Comparative life cycle assessment of water treatment plants pdf
ارزیابی تطبیقی چرخه زیست محیطی تصفیه خانه های آب word
Sustainability in highrise building design and construction pdf
پایداری در طراحی و ساخت ساختمان های بلندمرتبه word
Citywide Traffic Volume Estimation Using Trajectory Data pdf
برآورد حجم ترافیک شهری با استفاده از داده های مداری word
Response of laterally loaded pile in soft clay on sloping ground pdf
پاسخ شمع تحت بارگذاری جانبی در زمین شیبدار رسی word
Numerical Simulation of Reinforced Concrete Beams under Consecutive Impact Loading pdf
شبیه سازی عددی تیر های بتنی مسلح تحت بارگذاری ضربه ای متوالی word
Fire induced progressive collapse of steel building structures: A review of the mechaniCs pdf
تخریب پیشرونده سازه های ساختمانی فولادی در اثر آتش word
Temperature variation in concrete samples due to cement hydration pdf
تغییر حرارتی در نمونه های بتن بدلیل هیدراته شدن سیمان word
Frost resistance of recycled aggregate concrete pdf
مقاومت در برابر یخبندان در بتن های با مصالح دانه ای بازیافتی word
Centrifuge and numerical modelling of ground-borne vibration from surface sources pdf
مدل سازی عددی و گریز از مرکز ارتعاش منتقل شده از زمین از منابع سطحی word
Liquefaction assessment of cohesionless soils in the vicinity of large embankments pdf
ارزیابی روانگرایی خاک های غیر چسبان در مجاورت خاکریزهای بزرگ word
Properties of polymer modified steel fiber-reinforced cement concretes pdf
خصوصیات بتن های مسلح الیافی فولادی و پلیمری اصلاح شده word
Soil–pile-bridge structure interaction in liquefying ground using shake table testing pdf
بر هم کنش سازه پل- شمع – خاک در زمین روانگرا با استفاده از آزمایش میز لرزان word
Cyclic shear behavior and seismic response of partially saturated slopes pdf
رفتار برشی چرخه ای و پاسخ لرزه ای شیب های نسبتا اشباع word
An improved semi-circular bend specimen for investigating mixed mode brittle fracture pdf
یک نمونه خمش شبه دایروی اصلاح شده‌ برای بررسی شکست ترد مود ترکیبی word
Renovation works of Harmony Tower for World Expo Shanghai 2010 pdf
کارهای نوسازی برج هارمونی برای نمایشگاه جهانی شانگهای ۲۰۱۰ word
روسازی های بتنی پیش ساخته: بررسی فناوری و ملاحظات فنی word
Statistical bridge damage detection using girder distribution factors pdf
تشخیص آماری آسیب به پل با استفاده از ضرایب توزیع شاه تیر word
تحلیل قابلیت اطمینان ساده شده پانچ در ساختمان های دال تخت بتن مسلح تحت عملیات تصادفی word
مطالعه تغییر شکل دائم و توزیع دانه بندی خرده سنگ دانه‌ای روسازی word
Simplified Liquefaction Prediction and Assessment Method Considering Waveforms and Durations of Earthquakes pdf
روش ساده پیش بینی و ارزیابی روانگرایی با در نظر گرفتن شکل موج و مدت دوام زلزله word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید