مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 8)

Centrifuge and numerical modelling of ground-borne vibration from surface sources pdf
مدل سازی عددی و گریز از مرکز ارتعاش منتقل شده از زمین از منابع سطحی word
Response of laterally loaded pile in soft clay on sloping ground pdf
پاسخ شمع تحت بارگذاری جانبی در زمین شیبدار رسی word
نوآوري در مديريت ساخت و ساز پايدار در پروژه هاي حفاري بزرگ: مورد پژوهشي در استراليا word
Behavioral characteristics of code designed steel plate shear wall systems pdf
خصوصیات رفتاری سیستم های دیوار برشی فولادی بر مبنای آیین نامه طراحی word
Citywide Traffic Volume Estimation Using Trajectory Data pdf
برآورد حجم ترافیک شهری با استفاده از داده های مداری word
Sustainability in highrise building design and construction pdf
پایداری در طراحی و ساخت ساختمان های بلندمرتبه word
Frost resistance of recycled aggregate concrete pdf
مقاومت در برابر یخبندان در بتن های با مصالح دانه ای بازیافتی word
Temperature variation in concrete samples due to cement hydration pdf
تغییر حرارتی در نمونه های بتن بدلیل هیدراته شدن سیمان word
Modelling the prestress transfer in pre-tensioned concrete elements pdf
مدلبندی انتقال پیش تنیده در عناصر بتنی پیش کشیده word
Numerical Simulation of Reinforced Concrete Beams under Consecutive Impact Loading pdf
شبیه سازی عددی تیر های بتنی مسلح تحت بارگذاری ضربه ای متوالی word
Fire induced progressive collapse of steel building structures: A review of the mechaniCs pdf
تخریب پیشرونده سازه های ساختمانی فولادی در اثر آتش word
Comparative life cycle assessment of water treatment plants pdf
ارزیابی تطبیقی چرخه زیست محیطی تصفیه خانه های آب word
Evaluation of reservoir sedimentation using data driven techniques pdf
بررسی رسوب گذاری مخزن با استفاده از تکنیک های داده محور word
Flash Flood Hazard Mapping Using Satellite Images and GIS Tools: A case study of Najran City, Kingdom of Saudi Arabia pdf
پهنه بندی خطر تند سیل با استفاده از تصاویر ماهواره ای و ابزارGIS : مطالعه موردی در شهر نجران عربستان سعودی word
پهنه بندی قابلیت سیل خیزی با استفاده از نسبت فراوانی و مدلهای شواهد وزنی در استان گلستان، ایران word
CYCLIC BEHAVIOR OF COLD-FORMED STEEL FRAMES WITH STRAP BRACING pdf
رفتار چرخه ای قاب های فولادی سرد نورد شده با بادبند تسمه ای word
Uncertainty and Sensitivity Analysis of Reinforced Concrete Frame Structures Subjected to Column Loss pdf
تحلیل عدم قطعیت و حساسیت سازه های با قاب بتن مسلح در هنگام حذف ستون word
STRUCTURAL OPTIMIZATION USING BIG BANG-BIG CRUNCH ALGORITHM: A REVIEW pdf
مروری بر بهینه سازی سازه ای با استفاده از الگوریتم بیگ بنگ – بیگ کرانچ word
The time dimension in site layout planning pdf
بعد زمان در طراحی جانمایی کارگاه ساختمانی word
Basic set of experiments for determination of mechanical properties of sand pdf
سری آزمایشات اولیه جهت تعیین مشخصات مکانیکی ماسه word
Liquefaction Resistance of a Granular Soil Containing Some Admixtures of Fines pdf
مقاومت روانگرایی یک ماسه دانه ای حاوی مقداری افزودنی های ریزدانه word
The effects of changes in the traffic scene during overtaking pdf
اثر تغییرات در صحنه ترافیکی حین سبقت word
Safety evaluation of signalized intersections with left-turn waiting area in China pdf
ارزیابی ایمنی تقاطع های مجهز به چراغ راهنما دارای منطقه انتظار گردش به چپ در چین word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید