مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 3)

Spatial analysis of land subsidence induced by groundwater withdrawal pdf
آنالیز مکانی فرونشست زمین ناشی از خروج آب های زیرزمینی word
روش جدید کنترل فعال بر پایه استفاده از چند محرک ها و حسگرها با توجه به عدم قطعیت پارامترها word
Variability and Accuracy of Target Displacement from Nonlinear Static Procedures pdf
تنوع و دقت تغیر مکان هدف حاصل شده از روش های غیر خطی استاتیکی word
A novel true triaxial test system for microwave-induced fracturing of hard rocks pdf
یک سیستم آزمایش سه محوری واقعی جدید برای گسیختگی سنگ‌های سخت ناشی از مایکروویو word
تحلیل قابلیت اطمینان ساده شده پانچ در ساختمان های دال تخت بتن مسلح تحت عملیات تصادفی word
Interaction of plastic hinges in prestressed concrete bridges with corrugated steel webs pdf
اندرکنش مفصلهای پلاستیکی در پل های بتنی پیش تنیده حاوی جانهای فولادی موجدار word
Railways Track Characterization Using Ground Penetrating Radar pdf
مشخصات مسیر راه آهن با استفاده از رادار نافذ زمین word
Seismic behavior of double steel plate–HSC composite walls pdf
رفتار لرزه ای دیوارهای کامپوزیت HSC با ورق فولادی دو جداره word
توسعه یک سیستم تخمین چرخه طول عمر برای سازه های زیرساخت حمل و نقل ریلی سبک word
The impact of exceptional events on erosion, bedload transport and channel stability in a step-pool channel pdf
اثر حوادث استثنایی بر فرسایش، انتقال بار بستر و پایداری کانال در یک کانال آبگیر پلکانی word
Bearing capacity of geosynthetic encased stone columns pdf
ظرفیت باربری ستون های سنگی محصورشده با ژئوسینتتیک word
3-Dimensional numerical modelling of geocell reinforced sand beds pdf
مدل‌سازی عددی سه بعدی بسترهای ماسه‌ای مسلح شده با ژئوسل word
رویکرد تناسب اراضی برای برنامه ریزی پایدار مرکبات با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه و GIS word
Natural periods of steel plate shear wall systems pdf
دوره های طبیعی سیستم دیوار برشی صفحات فولادی word
تعیین اتلاف انتقالی آب در سیستم آبیاری تنظیمی احمدلی در حوضه گدیز سفلی، ترکیه word
Cyclic behaviour, deformability and rigidity of stiffened steel shear panels pdf
رفتار تناوبی، تغییر شکل پذیری و صلبیت پنل‌های برشی فولادی تقویت شده word
Nonlinear finite element modeling of cracking at ends of pretensioned bridge girders pdf
مدلسازي اجزاي محدود غيرخطي ترك در انتهاي تيرهاي پل word
Full-scale experimental assessment of the dynamic horizontal behavior of micropiles in alluvial silty soils pdf
Use of Shape Memory Alloys damper device to mitigate vibration amplitudes of bridge cables pdf
استفاده از ابزار مستهلک کنندۀ آلیاژ حافظه ای شکل به منظور کاهش دامنۀ نوسان در کابل های پلها word
Consolidation and deformation around stone columns: Comparison of theoretical and laboratory results pdf
تحکیم و تغییر شکل در اطراف ستون های سنگی: مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی word
Reducing the seismic damage of reinforced concrete frames using FRP confinement pdf
کاهش آسیب زلزله در قاب های بتن آرمه با بهره گیری از محصورکنندگی FRP word
Behavioral characteristics of code designed steel plate shear wall systems pdf
خصوصیات رفتاری سیستم های دیوار برشی فولادی بر مبنای آیین نامه طراحی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید