مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 14)

Physical and Numerical Modeling of Seismic Soil-Structure Interaction in Layered Soils pdf
مدل سازی عددی و فیزیکی اندرکنش لرزه ای سازه و خاک در خاک های لایه ای word
A review on the application of natural rubber as asphalt modifier pdf
بررسي مروري کاربرد لاستيک طبيعي به عنوان اصلاح کننده آسفالت word
Seismic isolation foundations with effective attenuation zones pdf
شالوده های ایزوله شده لرزه ای با نواحی تضعیف موثر word
Mitigation of liquefaction and associated ground deformations by stone columns pdf
کاهش خطر روانگرایی و تغییر شکل زمینِ همراه توسط ستون های سنگی word
INNOVATIVE USE OF BUCKLING RESTRAINED BRACES AT THE UNIVERSITY OF AUCKLAND pdf
استفاده جدید از مهاربندهای کمانش‌ناپذیر در دانشگاه آوکلند word
Performance of Concrete Containing Rice Husk Ash in Lining of Open Channel pdf
عملکرد بتن حاوی خاکستر سبوس برنج در پوشش کانال های باز word
Experimental investigation on stiffened steel plate shear walls with two rectangular openings pdf
بررسی آزمایشگاهی دیوار برشی فولادی سخت شده با دو بازشوی مستطیلی word
The Effect of Surface Roughness on Discharge Coefficient and Cavitations of Ogee Spillways Using Physical Models pdf
Stone columns as liquefaction countermeasure in non-plastic silty soils pdf
ستون های سنگی به عنوان مقابله با روانگرایی در خاک های سیلتی غیر پلاستیکی word
Brittle fracture in V-notches with end holes pdf
شکست ترد در شیار V با سوراخ انتهایی word
Improving urban wastewater management through an auction-based management of discharges pdf
بهبود مدیریت فاضلاب شهری از طریق مدیریت مبتنی بر مزایده تخلیه ها word
Application of Shape Memory Alloys in Seismic Isolation: A Review pdf
مروری بر کاربرد آلیاژهای دارای حافظه شکلی در جداسازی لرزه ای word
CYCLIC BEHAVIOR OF COLD-FORMED STEEL FRAMES WITH STRAP BRACING pdf
رفتار چرخه ای قاب های فولادی سرد نورد شده با بادبند تسمه ای word
Application of the convergence-confinement method to tunnels in rock masses exhibiting Hoek–Brown strain-softening behaviour pdf
A Neural Network Model for Building Construction Projects Cost Estimating pdf
مدل شبکه عصبی برای تخمین هزینه پروژه های ساختمان سازی word
Light Steel-frame Walls: Thermal Insulation Performances and Thermal Bridges pdf
دیوارهای قاب فولادی سبک: عملکردها و پلهای حرارتی عایق سازی حرارتی word
Pavement crack classification based on tensor factorization ⇑ pdf
طبقه‌بندی ترک روسازی براساس فاکتورگیری تانسور word
ویژگی های آلودگی و مکانیسم حرکت آب زیرزمینی در یک میدان نفتی در شمال شرقی چین word
Understanding time delay disputes in construction contracts pdf
شناخت مباحث تاخیر زمانی در پیمان های ساختمانی word
Thermal buckling of various types of FGM sandwich plates pdf
کمانش حرارتی انواع مختلف ورق های ساندویچ FGM word
Effect of Base Opening in Reinforced Concrete Shear Wall pdf
اثر بازشوی پایه در دیوار برشی بتن مسلح word
The Road Accident Analyzer: A Tool to Identify High-Risk Road Locations pdf
تحلیل گر تصادفات جاده ای: ابزاری برای شناسایی جاده های پرخطر word
Seismic earth pressures on rigid and flexible retaining walls pdf
فشار های لرزه ای خاک بر روی دیوار های حایل متحرک و سخت word
Plastic hinge analysis of FRP confined circular concrete columns pdf
تحلیل مفصل پلاستیک ستون های بتنی دایره ای محصور شده با FRP word
Influence of rotations on the critical state of soil mechanics pdf
اثر دوران ها بر حالت های بحرانی مکانیک خاک word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید