مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک (صفحه 10)

Vibration Reduction of a Bearingless Helicopter Rotor with Composite Tailored Couplings pdf
کاهش ارتعاش یک روتور بدون یاتاقان هلی‌کوپتر با استفاده از اتصالات متناسب کامپوزیتی word
Tooth stress calculation of metal spur and helical gears pdf
محاسبه ی تنش دندانه چرخ دنده ی ساده و چرخ دنده ی مارپیچی word
Effect of Natural Fillers on Mechanical Properties of GFRP Composites pdf
اثر پرکننده های طبیعی بر خواص مکانیکی کامپوزیت های GFRP word
Computational Fluid Dynamics Approach for Modeling a Non-Newtonian Blood Flow in a Split and Recombine Micromixer pdf
Optimal Design and Simulation for a Bio-inspired Micromixer based on Blood Transport in Vessel pdf
طراحی و شبیه‌سازی بهینه برای یک میکرومیکسر زیستی بر اساس عمل انتقال خون در رگ word
مطالعه رفتار ترک در لایه نشانی لیزری سوپرآلیاژ IC10 پایه نیکل با انجماد جهت دار word
Activation energy asymptotic analysis and numerical modelling of a strained laminar corner flame pdf
تحلیل مجانبی انرژی فعال سازی و مدل سازی عددی شعله گوشه ای خطی کشیده شده word
Physical mechanisms involved into the flame propagation process through aluminum dust-air clouds: A review pdf
Fire retardant action of mineral fillers pdf
اثر پرکننده های معدنی بر مقاومت به آتش word
Effect of Various Fillers on Mechanical Properties of Glass Fiber Reinforced Polymer Composites: A Review pdf
Development of a chaotic nonlinear tuned mass damper for optimal vibration response pdf
توسعه یک میراگر جرمی تنظیم شونده غیرخطی آشفته برای پاسخ بهینه ارتعاشات word
Osborne Reynolds and the Publication of His Papers on Turbulent Flow pdf
اوزبورن رینولدز و انتشار مقالات او در زمینه جریان‌های تلاطمی word
Defects in extrusion process and their impact on product quality pdf
نقایص در فرایند اکستروژن و تاثیر بر کیفیت محصول word
Review On Heat Transfer Enhancement Techniques in Thermal Energy Storage Systems pdf
مروری بر تکنیک های افزایش انتقال حرارت در سیستم های ذخیره ساز انرژی حرارتی word
Forming limit diagrams of strain-rate-dependent sheet metals pdf
نمودارهای حد شکل دهی ورقه های فلزی وابسته به نرخ کرنش word
Preliminary Experimental Study of Laser Cladding Repair on Directionally Solidified Blades pdf
مطالعه تجربی مقدماتی ترمیم پره های جامدسازی شده جهت دار به روش روکش دهی لیزری word
Microstructural Response of Directionally Solidified Rene´ 80 Superalloy to Gas-Tungsten Arc Welding pdf
ریزساختار حاصل از انجماد جهت دار سوپرآلیاژ Rene 80 توسط روش جوشکاری قوسی گاز تنگستن word
Thermal performance of gas turbine power plant based on exergy analysis pdf
عملکرد حرارتی نیروگاه توربین گازی مبتنی بر آنالیز اکسرژی word
Microstructural Analysis of Laser-Beam-Welded Directionally Solidified INCONEL 738 pdf
آنالیز میکروساختاری جوشکاری یک طرفه‌ی جامد اینکونل 738 با پرتو لیزری word
Turbulent Primary Breakup of Round and Plane Liquid Jets in Still Air pdf
فروپاشی اولیه آشفته جت‌های مایع مدور و مسطح در هوای ساکن word
A numerical study of total pressure drop in a loop heat pipe pdf
مطالعه عددی افت فشار کل در یک لوله حرارتی حلقوی word
Numerical study of flows past airfoils with wavy surfaces pdf
مطالعه ی عددی جریان گذرنده از ایرفویل ها با سطوح مواج word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید