مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک (صفحه 10)

Hyperbolic heat transfer in generalized Newtonian fluids pdf
انتقال حرارت هایپربولیک در سیالات نیوتنی تعمیم یافته word
رشد ترک خستگی در فولاد 0.15C-2Cr-Mo-V بعد از تخریب هیدروژنی دمای بالای آن word
A Simulation of Vehicle Lateral Stability Based on Fuzzy PID Control pdf
شبیه سازی پایداری عرضی خودرو بر اساس کنترل فازی PID word
Dynamic Analysis of Multi-Body Mechanical Systems with Imperfect Kinematic Joints: A Literature Survey and Review pdf
تحلیل دینامیکی سیستم های مکانیکی چند جسمی به همراه مفاصل حرکتی ناقص : یک بررسی متون و مرور word
FREE TRANSVERSE VIBRATIONS OF A DOUBLE-WALLED CARBON NANOTUBE: GRADIENT AND INTERNAL INERTIA EFFECTS pdf
ارتعاشات عرضی آزاد نانو لوله کربنی دو جداره : اثرات گرادیان و اینرسی داخلی word
Optimal fixture design in peripheral milling of thin-walled workpiece pdf
طراحی بهینه ثابت نگهدارنده در فرزکاری محیطی قطعه کار با دیواره نازک word
INTERMEDIATE BALLISTICS UNSTEADY SABOT SEPARATION: FIRST COMPUTATIONS AND VALIDATIONS pdf
جدایش سابوت ناپایدار بالستیک میانی: محاسبات اولیه و اعتبار سنجی word
Three-dimensional stability lobe and maximum material removal rate in end milling of thin-walled plate pdf
لوب پایداری سه بعدی و ماکزیمم آهنگ برداشتن ماده در فرزکاری نهایی صفحه با جداره نازک word
Risk assessment of aging ship hull structures in the presence of corrosion and fatigue pdf
برآورد ریسک اسکلت بدنه کشتی تحت اثر خوردگی وخستگی word
مدلسازی فرآیند ماشینکاری جریان ساینده: روش شبکه های عصبی word
Robust Stability Analysis of a Fuzzy Vehicle Lateral Control System Using Describing Function Method pdf
آنالیز پایداری قدرتمند یک سیستم کنترل فازی جانبی خودرو با استفاده از روش تابعی توصیفی word
Study of the process stability of cross wedge rolling pdf
مطالعه پایداری فرایند نورد گوه ای عرضی word
Analysis of loop heat pipe performance under varying wick load pdf
آنالیز عملکرد هیت پایپ حلقه ای تحت تغییر بار فتیله word
A study of cross wedge rolling process pdf
مطالعه ی فرایند رول گوهی متقاطع word
Modeling Simulation and Fabrication of Fiber Optic Pressure Sensor Pobe pdf
مدلسازی شبیه سازی و ساخت پروب سنسور فشاری فیبر نوری word
Self-Adjusting Fuzzy Logic Control for Vehicle Lateral Control pdf
کنترل منطق فازی خود تنظیم برای کنترل جانبی خودرو word
Tools optimisation in cross-wedge rolling pdf
بهینه سازی ابزارها در رولینگ گوهی متقاطع word
Numerical simulation of the cross wedge rolling process including upsetting pdf
شبیه سازی عددی فرآیند نورد شامل واژگونی به وسیله گوه های متقاطع word
Similarity stagnation point solutions of the Navier–Stokes equations – review and extension pdf
مرور و تعمیمی بر حل تشابهی نقطه سکون برای معادلات ناویر- استوکس word
Implicit Finite Difference Solution of Boundary Layer Heat Flow over a Flat Plate pdf
حل تفاضل محدود ضمنی لایه مرزی جریان گرما بر روی یک صفحه تخت word
Review On Heat Transfer Enhancement Techniques in Thermal Energy Storage Systems pdf
مروری بر تکنیک های افزایش انتقال حرارت در سیستم های ذخیره ساز انرژی حرارتی word
THE HYDRO-CANNON NOZZLE OPTIMIZATION pdf
بهینه سازی دهانه هیدرو کانن word
A numerical study of total pressure drop in a loop heat pipe pdf
مطالعه عددی افت فشار کل در یک لوله حرارتی حلقوی word
Boundary layers for stress diffusive perturbation in viscoelastic fluids pdf
لایه های مرزی برای اختلال پراکندگی تنشی در سیالهای ویسکوالاستیک word
Hybridizing Artificial Bee Colony with Simulated Annealing pdf
ترکیب الگوریتم های کلونی زنبور عسل مصنوعی و تبرید شبیه سازی شده word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید