پروژه های آماده مديريت گرایش مدیریت بازرگانی

لیست پروژه های آماده مديريت گرایش مدیریت بازرگانی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن پروژه های آماده مديريت گرایش مدیریت بازرگانی نمایید.

پایان نامه مدیریت بازاریابی با عنوان بررسی تاثیر هوش هیجانی فروشندگان بر رضایت شغلی با میانجی گری جو ارتباطات و خلق مشترک ارزش مشتری (فایل word)
قیمت : 1,680,000 ریال شناسه محصول: 2010421
خرید فایل اصلی و دانلود
پایان نامه مدیریت بازرگانی با عنوان مقایسه تاثیر روشهای سنتی و نوین ،فروش بیمه برعملکرد مالی شرکتهای بیمه خصوصی (فایل word)
قیمت : 1,590,000 ریال شناسه محصول: 2009867
خرید فایل اصلی و دانلود
پایان نامه مدیریت بازرگانی با عنوان بررسی اثر رفتار شهروندی سازمانی بر رضایت مشتریان بانک سینا شعب شهر تهران (فایل word)
قیمت : 1,300,000 ریال شناسه محصول: 2009992
خرید فایل اصلی و دانلود
قیمت : 1,655,000 ریال شناسه محصول: 2009876
خرید فایل اصلی و دانلود
قیمت : 1,705,000 ریال شناسه محصول: 2010446
خرید فایل اصلی و دانلود
قیمت : 1,435,000 ریال شناسه محصول: 2010153
خرید فایل اصلی و دانلود
پایان نامه مدیریت با عنوان بررسی نقش گمرك الكترونيكي بر تسهيل صادرات از ديدگاه كارشناسان و صادركنندگان (فایل word)
قیمت : 1,655,000 ریال شناسه محصول: 2009694
خرید فایل اصلی و دانلود
پایان نامه مدیریت بازرگانی با عنوان بررسی رابطه تجربه مشتری با اعتماد و وفاداری در شرکت توزیع برق استان سمنان (فایل word)
قیمت : 1,675,000 ریال شناسه محصول: 2009830
خرید فایل اصلی و دانلود
پایان نامه مدیریت بازرگانی با عنوان بررسی رابطه تبلیغات دهان به دهان بر ارزش برند (فایل word)
قیمت : 1,575,000 ریال شناسه محصول: 2009767
خرید فایل اصلی و دانلود
پایان نامه مدیریت با عنوان طراحی نقشه استراتژی مجتمع تاریخی فرهنگی گردشگری باغ امیر به منظور توسعه گردشگری (فایل word)
قیمت : 1,575,000 ریال شناسه محصول: 2009912
خرید فایل اصلی و دانلود
قیمت : 1,675,000 ریال شناسه محصول: 2009833
خرید فایل اصلی و دانلود
پایان نامه مدیریت بازرگانی با عنوان بررسی نقش تقویت روابط مصرف کننده با نام تجاری در صفحات اجتماعی رستوران ها (فایل word)
قیمت : 1,265,000 ریال شناسه محصول: 2010028
خرید فایل اصلی و دانلود
پایان نامه مدیریت با عنوان طراحی مدل بازاریابی درونی با هدف ارتقاء کیفیت خدمات در بانک (فایل word)
قیمت : 1,680,000 ریال شناسه محصول: 2009723
خرید فایل اصلی و دانلود
قیمت : 1,705,000 ریال شناسه محصول: 2009885
خرید فایل اصلی و دانلود
پایان نامه مدیریت بازرگانی با عنوان تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی و فروش شرکت دارویی رویان دارو (فایل word)
قیمت : 1,705,000 ریال شناسه محصول: 2009857
خرید فایل اصلی و دانلود
قیمت : 1,685,000 ریال شناسه محصول: 2009862
خرید فایل اصلی و دانلود
پایان نامه مدیریت بازرگانی با عنوان شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ترجیحات مراجعه کنندگان به کلینیک ها و مراکز دندانپزشکی (فایل word)
قیمت : 1,690,000 ریال شناسه محصول: 2010312
خرید فایل اصلی و دانلود
قیمت : 1,675,000 ریال شناسه محصول: 2009866
خرید فایل اصلی و دانلود
قیمت : 1,535,000 ریال شناسه محصول: 2010285
خرید فایل اصلی و دانلود
پایان نامه مدیریت بازرگانی با عنوان بررسی رابطه تمايز اخلاقی شركت و فروش محصولات از ديدگاه مصرف كنندگان (فایل word)
قیمت : 730,000 ریال شناسه محصول: 2010131
خرید فایل اصلی و دانلود
قیمت : 1,655,000 ریال شناسه محصول: 2009891
خرید فایل اصلی و دانلود
پایان نامه مدیریت با عنوان بررسی تاثیر جنسیت برند کارفرما بر پیامدهای رفتاری کارکنان (فایل word)
قیمت : 1,765,000 ریال شناسه محصول: 2010459
خرید فایل اصلی و دانلود
قیمت : 1,560,000 ریال شناسه محصول: 2010286
خرید فایل اصلی و دانلود
قیمت : 1,725,000 ریال شناسه محصول: 2009766
خرید فایل اصلی و دانلود
پایان نامه مدیریت بازرگانی با عنوان شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر خرید ناگهانی در صنعت شیرینی و خشکبار (فایل word)
قیمت : 1,680,000 ریال شناسه محصول: 2009842
خرید فایل اصلی و دانلود
قیمت : 1,675,000 ریال شناسه محصول: 2009827
خرید فایل اصلی و دانلود
قیمت : 1,685,000 ریال شناسه محصول: 2009897
خرید فایل اصلی و دانلود
قیمت : 1,535,000 ریال شناسه محصول: 2010287
خرید فایل اصلی و دانلود
پایان نامه مدیریت بازرگانی با عنوان بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی بر بازاریابی در دانشگاه علوم پزشکی (فایل word)
قیمت : 1,655,000 ریال شناسه محصول: 2009855
خرید فایل اصلی و دانلود
پایان نامه مدیریت بازرگانی با عنوان تاثیر اطلاعات فرهنگی بر ارزش برند در صنعت بیمه پاسارگاد شهرستان سمنان (فایل word)
قیمت : 1,645,000 ریال شناسه محصول: 2009907
خرید فایل اصلی و دانلود