دانلود پایان نامه مدیریت بازرگانی با عنوان بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی بر بازاریابی در دانشگاه علوم پزشکی (فایل word)

سوال اصلي این تحقيق مدیریت: آیا فعالیت بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند در بین کارکنان علوم پزشکی سمنان تاثیر دارد؟ شناسایی عوامل موثر بر فعالیت بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند در دانشگاه علوم پزشکی سمنان. یکی از اهداف بازاریابی یافتن بازارهای جدید، برای فروش کالا و عرضه خدمات است. شبکه های اجتماعی یک بازار جدید برای عرضه کالا و خدمات است. بنابراین یکی از اهداف بازاریابی را میتواند محقق کند. می توانید این تحقیق رشته مدیریت بازرگانی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 1,990,000 ریال
شناسه محصول : 2009855
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1397
تعداد صفحات فارسي : 120
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 611 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه مدیریت بازرگانی با عنوان بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی بر بازاریابی در دانشگاه علوم پزشکی (فایل word)

چکیده

پژوهش حاضر به  بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی بر بازاریابی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان پرداخته است.این تحقیق با توجه به ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی با رویکرد پیمایشی می‌باشد.حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 350 نفر تعیین گردید..در این تحقیق از هر دو روش کتابخانه¬ای و پرسشنامه جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است.برای سنجش روایی  پرسشنامه و برای اطمینان از قابلیت اجرایی آن از شاخص KMO و آزمون بارتلت استفاده گردیده¬است.و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. در این پژوهش جهت تحلیل مسیر از نرم افزار Lisrel 8.0 استفاده شده است. براساس مطالعات انجام گرفته، ، پنج بعد شامل فعالیت های بازاریابی رسانه اجتماعی، آگاهی برند، تصویر برند، بازاریابی دهان به دهان، تعهد  شناسایی شد.نتایج حاصله از آن است که بازاریابی رسانه های اجتماعی بر آگاهی و تصویر برند بیشترین اثرگذاری را دارد و همچنین آگاهی برند بر بازاریابی دهان به دهان و تعهد بیشترین اثر دارد و اثبات شد که تصویر برند بر بازاریابی دهن به دهان نیز بیشترین تاثیر را دارد. می توانید این تحقیق رشته مدیریت بازرگانی را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

با گسترش شبکه اینترنتی و روی آوردن مشتریان به این پدیده به منظور رفع نیازهای خود ، برای شرکتها این فرصت بوجود آمده که از طریق خدمات نوین اینترنتی مشتریان بیشتری را جذب کنند . از طرفی شدت گرفتن رقابت میان شرکتهای ارائه دهندۀ خدمات از طریق دنیای مجازی باعث شده که شرکتها بیشتر به دنبال حفظ مشتریان موجود خود باشند تا جذب مشتریان جدید این امر سبب شده که مفاهیمی همچون بازاریابی رابطه مند و تصویر شرکت در این زمینه مطرح شود ، چرا که در دنیای وب دیگر ارتباطات چهره به چهره مطرح نمی باشد و میزان اعتماد مشتریان است که در تصمیمات خرید مشتریان و استفاده آنها از خدمات اینترنتی تعیین کننده می باشد.در دنیای رو به رشد امروزی،در نظر گرفتن مشتری به عنوان مهم¬ترین و با ارزش¬ترین دارایی شرکت،غیر قابل انکار است.شرکتی که فاقد دیدگاه جهانی است،کسب و کار داخلی خود را نیز در براب رقبایی که دارای هزینه کمتر،تجارب بیشتر،حصولات بهتر و به طور کلی مشتری محور هستند به مخاطره می¬اندازد.شتاب تحولات حاضر به حدی است که نمی¬توان وقایع و رویدادهای آینده را با معادلات عادی و ساده پیش بینی کرد.پیچیدگی و رویکردهای سنتی،موفقیت سازمانهای کسب و کار را در آینده تضمین کنیم.

اهمیت تحقیق

همانطور که در تعریف بازاریابی گفتیم، یکی از اهداف بازاریابی یافتن بازارهای جدید، برای فروش کالا و عرضه خدمات است. شبکه های اجتماعی  یک بازار جدید برای عرضه کالا و خدمات است. بنابراین یکی از اهداف بازاریابی را میتواند محقق کند.معمولا در هنگام تدوین برنامه بازاریابی مشخص می کنیم که استراتژی ما در تبلیغات و بازاریابی در شبکه های اجتماعی چگونه خواهد بود. تلاش کنید تا هنگام تدوین این طرح، روش هایی را انتخاب کنید که بیشترین اعتماد را جلب می کنند. برای کاربران علاقه مند تبلیغ کنید. مطالب مرتبط با کالا و خدمات خود را گرداوری و نشر دهید. سعی کنید از تبیلغات بیجا برای افراد مختلف در شبکه های اجتماعی بپرهیزید.

پیشرفت¬های نوین در زمینۀ فناوری اطلاعات، باعث پدیدآمدن فضاهای مجازی جذابی همچون شبکه­های اجتماعی شده است که روز به روز در حال گسترش هستند و عرصه را برای تبلیغ کالا و خدمات تولیدکنندگان فراهم می¬کنند. با پیشرفت فناوری اینترنت، بنگاه¬ها از سایت¬های شبکه¬های اجتماعی برای ترویج و پخش اطلاعات دربارة برندشان، استفاده می¬کنند. شبکه¬های اجتماعی باعث تغییر ارتباطات بازاریابی سنتی شده¬اند. کاربران اینترنت به­تدریج ارتباطات تجاری را شکل می¬دهند که این ارتباطات در شکل سنتی، از جانب بازاریابان شکل می­گرفت (اسچی  و همکاران، 2015: 32). در بیشتر کشورهای پیشرفتة دنیا شبکه¬های اجتماعی کاربرد وسیعی پیدا کرده¬اند و تقریباً همة جوانب زندگی مردم را در برگرفته¬اند و سازمان¬دهندگان این شبکه¬ها توانسته¬اند به بهترین شکل از این ابزار استفاده کنند و تولید¬کنندگان محصولات و خدمات توانسته­اند با توجه به اطلاعاتی که از این شبکه¬ها به دست می¬آورند اعتماد و وفاداری به برند را در مشتری تقویت کنند (برودی  و همکاران، 2013: 61). شبکه¬های اجتماعی روش¬های جدیدی را برای ارتباطات به بنگاه­ها و مصرف­کنندگان ارائه می-دهند. بنگاه¬ها می¬توانند از طریق ایجاد یک فضای عمومی روی اینترنت که در آن کاربران می­توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، بر محدودیت­های جغرافیایی مصرف¬کنندگان غلبه کنند. امروزه جوامع برند به­شدت در شبکه­های اجتماعی گسترش یافته¬اند. در میان شبکه¬های اجتماعی، فیسبوک دارای بیشترین کاربر است؛ هرچند که پیش¬بینی¬های اخیر برآورد کرده¬اند که در آینده¬ای نزدیک این رقم کاهش خواهد یافت. توئیتر در مقام دوم شبکه¬های اجتماعی از نظر تعداد کاربران قرار دارد؛ اما با این حال، شبکه¬ای توجه بنگاه¬ها را جلب می­کنند که بتواند جوامع برند را ایجاد کند و بالاترین میزان رشد را در بین شبکه¬های اجتماعی از آن خود کند (لوپز  و همکاران، 2017: 43). باوجود این، در کشور ما شبکه¬های اجتماعی نتوانسته¬اند جایگاه مطلوب خود را در زندگی مردم بیابند و از این گذشته، فرهنگ¬سازی در این زمینه انجام نشده است و تولیدکنندگان محصولات و خدمات نمی­توانند از این شبکه¬ها استفاده مناسب و زیادی داشته باشند. بدین ترتیب با وجود رقابت بین شرکت­های ایرانی در جلب مشتری، این¬گونه شرکت¬ها هنوز از اینترنت و به¬خصوص شبکه¬های اجتماعی برای جلب مشتری استفاده نمی¬کنند. دلیل این امر می¬تواند ناآگاهی تولیدکنندگان از این ابزار باشد. این موضوع به اصلی¬ترین مشکل در ایجاد اعتماد و وفاداری مشتریان به برند در شبکه¬های اجتماعی تبدیل شده است. در تجارت الکترونیک، اعتماد مهم¬ترین عامل موفقیت محسوب می¬شود. باید گفت که طبق مطالعات پیشین توصیه­های آشنایان و نظرات آنلاین مصرف¬کنندگان (تبلیغات دهان به دهان) قابل اعتمادترین نوع تبلیغات در جهان و مهم¬ترین منبع اطلاعاتی برای تصمیم به خرید است. در حال حاضر افراد ارتباط دهان به دهان ایجادشده در شبکه­های اجتماعی مجازی را یک رسانة ارتباطی جدید می¬دانند.

تعریف شبکه اجتماعی

در تئوری شبکه اجتماعی سنتی، یک شبکه اجتماعی به این صورت تعریف می شود که یک مجموعه ای از نهادهای اجتماعی که شامل مردم و سازمان ها که به وسیله مجموعه ای از روابط معنی دار اجتماعی به هم متصل اند وبا هم در به اشتراک گذاشتن ارزش ها تعامل دارند . شبکه های اجتماعی مجازی گونه ای از رسانه های اجتماعی هستند که بیشترین شباهت را به جامعه انسانی داشته و به فرد امکان برقراری ارتباط با شمار فراوانی از افراد دیگر است . شبکه های اجتماعی مجازی، نسل جدیدی از وب سایت های اینترنتی هستند(کمالی و دادخواه،1384: 55)

رسانه های اجتماعی، ابزاری برای بازاریابی

آنچه که رسانه های اجتماعی برای تجار و بازاریابان انجام می دهند فراهم سازی بهترین و موثرترین بستر جهت بیان اهدافشان است. آنها می توانند به راحتی با کاربران و مشتریان ارتباط برقرار کنند. در دسترس بودن ابزارهای کم هزینه اختیار بیشتر در بازاریابی برنامه هایشان را فراهم می سازد تا بتوانند فناوری مناسب را با اخلاق اجتماعی ترکیب کنند.تمامی این کاربردها بر اساس ساختار اینترنتی با تلفن همراه است که بهترین عرضه را در اختیار عموم مردم قرار می دهد.در واقع می توان گفت که بازاریابی رسانه های اجتماعی تلاشی است برای جلب انبوه مخاطبان برای کسب سود بیشتر که در مقیاس های کوچک عاید می شود(منبع قبلی: 76)

کسب و کارها استفاده از شبکه های اجتماعی را به عنوان راهی برای کمک به ارتباط کارکنان و مشتریان و به منظور کسب اطلاعات در خصوص علایق و ویژگی های آنها و همچنین ارائه خدمات به مشتریان در یک محیط جذاب فناوری آغاز نموده اند . علاوه بر این شبکه های اجتماعی آنلاین محبوب و پرطرفدار،  تبلیغات آنلاین از خرده فروشی ها و شرکت های دیگر را جذب می کنند. قرار دادن تبلیغات آنلاین در وب سایت های شبکه های اجتماعی از مزیت حجم بازدید بالای مشتریان بالقوه بهره مند خواهند شد . بازاریابی با استفاده از شبکه اجتماعی یکی از روش های بازار یابی اینترنتی می باشد(منبع قبلی: 79)

در این روش از بازاریابی شرکت ها و فروشنده ها باید در شبکه های اجتماعی عضو شده و با انتشار محتوا ، تصاویر، ویدیو و کمک گرفتن از سایر امکاناتی که در این شبکه ها وجود دارد نظر دیگر اعضای حاضر در این شبکه ها رو به خود جلب نموده و آنها را برای بازدید از وب سایت خود و خرید کالا و خدمات ترغیب نمایند(منبع قبلی :80).

برنامه های بازاریابی رسانه های اجتماعی

اولین گام برای تهیه یک برنامه بازاریابی رسانه های اجتماعی، تعیین آن دسته از شبکه های اجتماعی است که ارزش فعالیت را دارند. با در نظر گرفتن تعداد انبوه شبکه های اجتماعی موجود، کسب و کارها باید روی مواردی تمرکز کنند که می دانند محل فعالیت مشتریانشان هستند. در جهت جلوگیری از هدر دادن وقت روی سایت هایی که مشتریان به آنها توجهی نمی کنند، تشخیص شبکه های اجتماعی که مشتریان شما بیشتر از همه مورد استفاده قرار می دهند حائز اهمیت است(حیدرپور و طهماسبی،1388: 92)

برخی از محبوب ترین رسانه های اجتماعی موجود عبارتند از فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، پینترست، لینکدین، گوگل پلاس، یوتیوب، ردیت، بلاگر و دیگ. برای شروع کمپین های بازاریابی رسانه های اجتماعی، تمام کاری که یک کسب و کار باید انجام دهد این است که در هر یک از شبکه های اجتماعی که مایل به استفاده از آن است بدون صرف هیچ هزینه ای و به رایگان ثبت نام کند. پس از ثبت نام، کسب و کارها می توانند پروفایل خود را تکمیل کرده و ارسال محتواهایی از قبیل رویکردهای حوزه فعالیت خود، اخبار شرکت و تبلیغات و تخفیف هایشان را آغاز کنند(منبع قبلی:96)

هنگامی که یک کسب و کار در هر یک از سایت های مورد نظر، پروفایل خود را ایجاد کرد، لازم است هدفی که در جهت رسیدن به آن تلاش می کند را تعریف کند. آیا می خواهد از بازاریابی رسانه اجتماعی برای فروش یک محصول مشخص، شناساندن کسب و کار به طور کلی یا جذب مشتریان بیشتر به وبسایت خود استفاده کند؟ مشخص کردن هدف در برنامه، تعیین نوع راهبرد و محتوایی که باید مورد استفاده قرار گیرد را آسانتر می کند(منبع قبلی:97)

بازاریابی رسانه ای اجتماعی چیست؟

بازاریابی رسانه های اجتماعی نوعی از بازاریابی اینترنتی است که شبکه های اجتماعی مختلف را به منظور دستیابی به اهداف تبلیغاتی و بازاریابی پیاده سازی می کند. بازاریابی رسانه های اجتماعی عمدتا فعالیت هایی را شامل می شود که شامل به اشتراک گذاری مقالات، فیلم ها و تصاویر برای اهداف بازاریابی و همچنین پرداخت هزینه های تبلیغاتی رسانه های اجتماعی هستند(منبع قبلی:112)

بنابراین چرا استفاده از رسانه های اجتماعی برای کسب و کار شما اهمیت دارد؟ بازاریابی رسانه ای موثر می تواند موفقیت را به میزان ۱۰۰٪ افزایش دهد که در واقع بالاتر از بازاریابی خارج از کشور است اما سوال این است که این کار چگونه انجام می شود؟ ساده است! شما می توانید به سادگی این ۱۰ راه را برای موفقیت در بازاریابی اجتماعی که توسط بنر ادز تنظیم شده دنبال کنید: با پیروی از این مراحل، می توانید محصول را از طریق انواع مختلف رسانه های اجتماعی مانند فیس بوک، اینستاگرام، توییتر، یوتیوب و سایر شبکه های رسانه ای محبوب اجتماعی موجود در اینترنت به بازار ارائه دهید.

بازاریابی رسانه های اجتماعی و تأثیر آن بر کسب و کار

بازاریابی رسانه های اجتماعی ایجاد ترافیک وب سایت یا کسب توجه به یک موضوع از طریق رسانه¬های اجتماعی است.این روش تلاشی است برای جلب انبوه مخاطبان برای کسب سود بیشتر که در مقیاس¬های کوچک عاید می¬شود.برنامه¬های بازاریابی شبکه¬های اجتماعی معمولا بر تلاش برای ایجاد محتوایی تمرکز دارند که به کمک آن بتوانند توجه مخاطبان را در پلتفرم¬ها جلب و خوانندگان را تشویق به اشتراک¬گذاری آن در بین شبکه¬های اجتماعی کنند."تبلغی دهان به دهان الکترونیکی به هر گونه اظهارنظری اشاره دارد که مصرف¬کنندگان از طریق اینترنت در رابطه با یک رخداد،کالا،خدمات،برند یا شرکت به اشتراک می-گذارند.زمانی که پیام اشاره شده از کاربری به کاربر دیگر پخش و بر فرض پیچیده شود،چون از یک منبع شخص ثالث و موثق می¬آید،نتیجه آن شکل¬گیری نوعی بازاریابی در رسانه به وجود آمده در عوض رسانه پولی است.

رابطة بین شبکه های اجتماعی و بهبود تجارت الکترونیکی

امروزه مشتریان به طور چشمگیر رفتارهایشان را هم¬راستا با فن¬آوری و محیط اقتصادی دنیا تغییر می¬دهند. آ نها حجم زیادی از اطلاعات را به دست می¬آورند، از محصولات باخبر و با آ نها آشنا می¬شوند، و اعتمادشان را به تبلیغات از دست می¬دهند. از طرفی محصولات و خدمات سفارشی را ترجیح می¬دهند و کانا ل¬های خرید خود را تغییر می¬دهند. بنابراین کسب و کارها برای اینکه از عهدة تغییرات و تقاضا و نیاز مشتریان خود بربیایند برای بقای خود مجبور به اصلاح یا حتی تغییر استراتژ یهای تبلیغاتی خود هستند. (خضرا،1385: 99)

امروزه تجارت الکترونیکی در حال انتقال از حالت تراکنش پایه به سمت شبکة اجتماعی پایه یا اعتماد پایه است. شبکه¬های اجتماعی تأثیر بسیار زیادی بر چگونگی ارتباط کاربران اینترنت دارند.کاربران اینترنت به دنبال تحقیق و تقسیم اطلاعاتشان هستند. نتایج نشان می¬دهد هنگامی که اکثر کاربران در شبکه¬های اجتماعی درگیر نباشند، نهایی که از طریق شبکه¬های اجتماعی با دوستانشان تراکنش و داد و ستد دارند، معمولا منفعت¬های مهمی در فرم رضایت بالاتر کاربران به دست  می¬آورند.(منبع قبلی:102)

کاربران به این شبکه¬ها ملحق می¬شوند، پروفایل¬های خود را منتشر و پشتیبانی می¬کنند، و با دوستانشان ارتباط برقرار می¬کنند. نتیجة این ارتباطات اجتماعی سندی است که نشا ندهندة سطح و مقدار اعتماد ایجا دشده بین کاربران مرتبط است.افراد بسیاری معتقدند که افزایش بازارهای آنلاین با خصوصیات و ویژگی¬های شبکه¬های اجتماعی باید اعتماد بین طرفین تراکنش و رضایت کاربران را بهبود بخشد. مشتریان بازارهای آنلاین به طور معمول با افرادی کاملاً غریبه داد و ستد می¬کنند در نتیجه آ نها را در برابر متقلبین آسی بپذیر می¬کند. در حالی که یک بازار اجتماعی ویژگی¬های شبکه¬های اجتماعی را با جامعة خرید آنلاین جمع می¬کند و به مشتریان اجازة خرید از دوستان یا دوستان دوستانشان را می¬دهند(منبع قبلی:106)

فصل اول کلیات تحقیق        1

1-1-مقدمه           2

1-2-بیان مسأله     2

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق           5

1-4-اهداف تحقيق  8

1-5-متغیرهای تحقیق          8

1-6-سوالهای تحقيق           8

1-6-فرضيههای تحقیق        9

1-7-قلمرو تحقیق   9

1-8-تعاریف و اصطلاحات   10

1-8-1تعاریف مفهومی و عملیاتی       10

فصل دوم ادبیات تحقیق        12

2-1-مقدمه           13

2-2-تعریف شبکه اجتماعی   13

2-3-پیشینه شبکه های اجتماعی         14

2-4-رسانه های اجتماعی برای مقاصد تجاری     15

2-5-رسانه های اجتماعی، ابزاری برای بازاریابی            15

2-6-مزایای بازاریابی با شبکه های اجتماعی      17

2-7-مقایسه تجارت در شبکه های اجتماعی(خرده فروشی های آنلاین) با تجارت الکترونیک         17

2-8-چشم انداز رسانه های اجتماعی     18

2-9-برنامه های بازاریابی رسانه های اجتماعی   19

2-10 قانون بازاریابی موثر در رسانه های اجتماعی         20

2-11-بازاریابی رسانه ای اجتماعی چیست؟       21

2-12-10 قانون بازاریابی رسانه های اجتماعی توسط سوزان گونلیوس:         22

2-11-بازاریابی رسانه های اجتماعی چیست؟     24

2-12-انواع بازاریابی در شبکه های اجتماعی     26

2- تبلیغ سایت خود در شبکه های اجتماعی:       27

2-13-اهمیت و مزایای بازاریابی رسانه های اجتماعی       29

2-14-نحوه اجرای بازاریابی رسانه های اجتماعی            31

2-15-شبکه های اجتماعی را براساس کارکرد آنها انتخاب و هدف گذاری کنید. 31

2-16-بازاریابی رسانههای اجتماعی و تأثیر آن بر کسب و کار         32

2-17-رابطة بین شبکههای اجتماعی و بهبود تجارت الکترونیکی     34

2-18-ارزش و ضدارزش در بازارهای الکترونیکی          35

2-19-تعريف مفهوم بازاريابي           39

2-20-مديريت بازاريابي      40

2-21-وظايف مديران بازاريابي          41

2-22-اهميت مديريت بازاريابي          42

2-23-تصميمات مهم بخش بازاريابي    43

2-25-برنامه هايي براي بهبود رضايت مشتري   44

2-26-تبليغات       45

2-27-قيمت گذاري محصولات          45

2-28-ارائه خدمات به مشتري           46

2-29-استراتژيهاي توزيع     46

2-30-نفوذ به بازارهاي جغرافيايي جديد:           47

2-31-ترفيعات      47

2-32-تعريف مفهوم فروش   48

2-33-مديريت فروش          48

2-34-وظايف مديريت فروش:           49

2-35-اهميت مديريت فروش 51

2-36-پيدايش و رشد تدريجي دايره بازاريابي و تفكيك آن از دايره فروش         51

2-37-تفاوت ميان بازاريابي و فروش   55

2-38-لزوم تفكيك واحد بازاريابي و فروش        56

2-39-مزاياي مشاركت واحد فروش در تصميمات واحد بازاريابي     57

2-40-پیشینه تحقیق            59

2-40-1-داخلی     59

2-40-2-خارجی    61

2-41-مدل مفهومی            62

مدل مفهومی تحقیق 62

فصل سوم روش تحقیق        63

3-1-مقدمه           64

3-2-روش تحقیق   65

3-3-ابزار گردآوری اطلاعات            65

3-5-جامعه آماري  66

3-6-روش نمونه گیری، حجم نمونه و روش محاسبه        66

3-7-روايي و پايايي تحقيق   68

3-7-1-روايي پرسشنامه      68

3-7-2-پايايي پرسشنامه       68

3-8--روش تجزيه و تحليل اطلاعات:  69

فصل چهارم تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش        71

4-1- مقدمه          72

4-2- ویژگی‌های دموگرافیک جامعه    72

4-3- تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق  76

4-4- تحلیل های استنباطی    77

4-5- آزمون نرمال بودن داده‌ها          77

4-5- تحلیل عاملی تائیدی     78

4-5-1-تحلیل عاملی تاییدی مقیاس متغیر فعالیت های بازاریابی رسانه اجتماعی 79

4-5-2-تحلیل عاملی تاییدی مقیاس متغیر میانجی 82

4-5-3-تحلیل عاملی تاییدی مقیاس متغیرهای وابسته         84

4-6- آزمون فرضیه‌های تحقیق          86

4-6-1- نیکوئی برازش مدل 89

4-6-2- فرضیه اول : فعالیت های بازاریابی رسانه اجتماعی بیشترین اثرگذاری را برآگاهی برند دارند.        89

4-6-3- فرضیه دوم : فعالیت های بازاریابی رسانه اجتماعی بیشترین اثرگذاری را بر تصویر برند دارند.      90

4-6-4- فرضیه سوم : آگاهی برند بیشترین اثرگذاری را بر بازاریابی دهان به دهان دارد. 90

4-6-5- فرضیه چهارم : تصویر برند بیشترین اثرگذاری را بر بازاریابی دهان به دهان دارد.         91

4-6-6- فرضیه پنجم : آگاهی برند بیشترین اثرگذاری را بر تعهد دارد.           91

4-6-10- فرضیه ششم : تصویر برند بیشترین اثرگذاری را بر تعهد دارد.       92

4-8- یافته‌های جانبی پژوهش            92

4-9- رتبه‌بندی وضعیت متغیرهای تحقیق         96

فصل پنجم نتایج و پیشنهادات تحقیق     97

5-1 مقدمه           98

5-2- خلاصه پژوهش         98

5-3- یافته‌های پژوهش        99

5-3-1- ویژگی‌های جمعیت شناختی    100

5-3-2- تحلیل عاملی          100

5-3-3- آزمون فرضیه‌ها و بحث        101

5-4- پیشنهادات کاربردی     103

5-5- پیشنهادهایی برای پژوهشگران دیگر         105

5-6- محدودیت‌های پژوهش  106

5-6-1– محدودیت‌ها و موانع            106

5-6-2- محدودیت‌های در اختیار محقق 106

5-6-3- محدودیت‌های خارج از اختیار محقق      106

منابع:     107

پیوست    115

فهرست جداول

جدول -41: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت 73

جدول4 2: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب متغیر تحصیلات    73

جدول -43: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن      74

جدول 4-4: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه کار          75

جدول 5-4 تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق       76

جدول 6-4 آزمون نرمال بودن داده‌ها   78

جدول 4-7- شاخص‌های نیکوئی برازش مدل ساختاری      89

جدول 4-8- بارعاملی استاندارد تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه اجتماعی بر آگاهی برند            89

جدول 4-9- بارعاملی استاندارد تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه اجتماعی بر تصویر برند          90

جدول 4-10- بارعاملی استاندارد تاثیر آگاهی برند بر دهان به دهان   90

جدول 4-11- بارعاملی استاندارد تاثیر تصویر برند بر بازاریابی دهان به دهان 91

جدول 4-12- بارعاملی استاندارد تاثیر آگاهی برند بر تعهد  91

جدول14-4 خلاصه نتایج آزمون t تک نمونه برای متغیرهای پژوهش           93

جدول 15-4- رتبه‌بندی متغیرهای مورد مطالعه  96

فهرست اشکال

شکل4 1: شکل فراوانی مربوط به جنسیت        73

شکل-42: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب متغیر تحصیلات     74

شکل -43: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن       74

شکل -44: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه کار           75

شکل 4-5- بار عاملی استاندارد تحلیل عاملی تائیدی فعالیت های بازاریابی رسانه اجتماعی            80

شکل 4-6- مقدار آماره t (معناداری) تحلیل عاملی تائیدی فعالیت های بازاریابی رسانه اجتماعی     81

شکل 4-7- بار عاملی استاندارد تحلیل عاملی تائیدی متغیر متغیر میانجی         83

شکل 4-8- مقدار آماره t (معناداری) تحلیل عاملی تائیدی متغیر متغیر میانجی  83

شکل 4-9- بار عاملی استاندارد تحلیل عاملی تائیدی متغیر وابسته     85

شکل 4-10- مقدار آماره t (معناداری) تحلیل عاملی تائیدی متغیر وابسته         85

شکل 4-11 - بارعاملی استاندارد آزمون فرضیه‌های تحقیق 87

شکل 4-12- آماره t-value آزمون فرضیه‌های تحقیق       88

شکل 4-13- بارعاملی استاندارد تاثیر تصویر برند بر تعهد 92

Keywords: رسانه اجتماعی بازاریابی آگاهی برند تصویر برند تعهد.
این برای گرایش های: مدیریت بازرگانی، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > مديريت > گرایش ها > مدیریت بازرگانی > محصولات قابل دانلود مدیریت بازرگانی > پروژه های آماده مدیریت بازرگانی > پایان نامه مدیریت بازرگانی با عنوان بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی بر بازاریابی در دانشگاه علوم پزشکی (فایل word)