دانلود پایان نامه مدیریت بازرگانی با عنوان شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ترجیحات مراجعه کنندگان به کلینیک ها و مراکز دندانپزشکی (فایل word)

این پژوهش مدیریت بازاریابی در صدد پاسخ گویی به این سوال است که عوامل موثر بر ترجیحات مراجعه کنندگان به کلینیک ها و مراکز دندانپزشکی چیست ؟ هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر ترجیحات مراجعه کنندگان به کلینیک ها و مراکز دندانپزشکی می باشد. می توانید این پژوهش رشته مدیریت بازرگانی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 2,030,000 ریال
شناسه محصول : 2010312
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1398
تعداد صفحات فارسي : 110
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 1 Mb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه مدیریت بازرگانی با عنوان شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ترجیحات مراجعه کنندگان به کلینیک ها و مراکز دندانپزشکی (فایل word)

چکیده

پاسخگویی به تقاضای بیماران و جلب رضایت آنها مهم ترین عامل در جهت تداوم بقای مراکز درمانی و دندان پزشکی است هدف از پژوهش حاضر شناسایی و الویت بندی ترجیحات مراجعه کنندگان به کلینیک ها و مراکز دندان پزشکی می باشد. پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی با هدف کاربردی می باشد جامعه آماری پژوهش کارکنان خبرگان و کارشناسان و پزشکان مراکز دندان پزشکی در شهرستان سمنان است. شناسایی عوامل با تکنیک دلفی انجام شد و الویت بندی عوامل با بهرگیره از تکنیک AHP انجام گرفت نتایج نشان داد معيار قيمت با وزن 0.290 از بيشترين اوليت برخوردار است. معیار ابعاد خدمات با وزن 0.190 در اولویت دوم قرار دارد. معیار اطلاع رساني و تبليغات با وزن 0.165 در اولویت سوم قرار دارد. معیار پرسنل با وزن 0.119 در اولویت چهارم قرار دارد. معیار تجهيزات و امكانات با وزن 0.102 در اولویت پنجم قرار دارد. معیار موقعيت مراكز دندان پزشكي با وزن 0.074 در اولویت ششم قرار دارد. معیار فرآيند انجام كار با وزن 0.06 در اولویت هفتم قرار دارد. می توانید این پژوهش رشته مدیریت بازرگانی را به صورت فایل word دانلود نمایید.

بيان مسئله پژوهش

در سال های اخیر با تغییر در الگوی بیماری‌ها و افزایش روز افزون هزینه‌های درمانی، تغییرات سریع در فناوری و تجهیزات پزشکی و افزایش انتظارات، مردم، مدیران و تصمیم گیرندگان نظام سلامت با چالش های جدید و جدی مواجه شدند (آصف زاده، 1394). این در حالی است که امروزه بیماران نیز در انتخاب خدمات مراقبت سلامت نسبت به گذشته حساسیت بیشتری دارند و بیشتر از قبل درگیر فرآیند مراقبت سلامت خود می باشند (معیری و همکاران، 1396). به طور کلی نظام سلامت هر کشور شامل سازمان¬ها و افرادی است که وظیفه تأمین، ارتقا و حفظ سلامتی جامعه را بر عهده دارند، بنابراین می توان گفت نظام سلامت شامل کلیه سازمان ها، گروه ها و افراد در بخش دولتی و خصوصی است که به نوعی در زمینه ارتقا و حفظ سلامتی جامعه فعالیت می کنند (مصدق راد و جویا، 1393). از آن جا که در بین خدمات حوزه سلامت، سلامت دهان و دندان به عنوان یک ضرورت و بخش مهمی از سلامت عمومی می باشد(صفری و همکاران، 1397)، بنابراین توجه به نقش مراکز ارائه دهنده این خدمات و ارزیابی مهمترین عواملی که ممکن است در انتخاب ارائه دهندگان در بخش دولتی و خصوصی مورد توجه افراد قرار ‌گیرد، می‌تواند روشنگر نقاط ضعف موجود و همینطور نقاط قوت این مراکز در افزایش پاسخگویی هر چه بیشتر به مصرف کنندگان و برجسته کردن حقوق بیماران در انتخاب ارائه دهندگان خدمات باشد.

در این بین كيفيت خدمات، به عنوان یک عامل متمايزكننده است كه بسياري از سازمان هاي خدماتي در اختيار دارند. علاوه بر کیفیت خدمات، مطالعات نشان داده اند که استفاده از نظرات بیماران در زمینه انتخاب زمان ،مکان و نوع ارائه دهندگان خدمات سلامت نیز منجر به افزایش رقابت در میان ارائه دهندگان خدمات سلامت می شود که به نوبه خود موجب پاسخگوی بیشتر بهبود کارایی از نظر کاهش هزینه ها کیفیت و کمیت ها می گردد.

با توجه به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر در صدد پاسخ گویی به این سوال است که عوامل موثر بر ترجیحات مراجعه کنندگان به کلینیک ها و مراکز ی دندانپزشکی چیست ؟

ضرورت پژوهش

بازاریابی پزشکی در جهان فعالیتی نسبتاَ جدید است امروزه مصرف کنندگان خدمات سلامت هر چیزی از نحوه پارک کردنتان را هم در گوگل جستجو می‌کنند. بنابراین داشتن نام نیک در گوگل یکی از مهم ترین مواردی است که بیماران در هنگام تماس با شما برای وقت گرفتن لحاظ خواهند کردی از همین رو بازاریابی محتوای شما تنها نباید بر همخوانی با آخرین کاربر تأکید کند، بلکه باید با ریزترین جزییات سلیقه ای مراجعه کنندگان هم یکسان باشد نخستین و مهمترین اصل بازاریابی توجه به خواسته¬های مراجعه کنندگان است. مردم انتظار خدمات سریعتر و بیشتر از مراکز و کلینیک ¬های درمانی دارند. حفظ مراجعه کنندگان موجود و جذب مراجعه کنندگان جدید مستلزم برخورداری از مدیریت کارا و موثر در همه¬ی ابعاد با تاکید بر مدیریت بازاریابی است.

مطالعه رفتار مصرف کننده نقش موثر در بازاریابی دارد، زیرا بازاریابی مصرف¬ کننده نیاز به برداشت درستی از نیازها و خواسته¬های مصرف کننده دارد. اهمیت درک صحیح از مصرف کننده در تعریف بازاریابی به عنوان یک فعالیت انسانی معطوف به ارضای نیاز¬ها و خواسته¬ها از طریق فرایند¬های مبادله می¬باشد. از این تعریف و فعالیت کلیدی مربوط به بازاریابی یافت می¬شود: نخست آن که فروشنده سعی می¬کند نیاز¬ها و خواسته¬های بازار را برآورده کند، دوم آن¬که بازاریابی درگیر مطالعه فرآیندی می¬باشد که از طریق آن طرفین منابعی را به یکدیگر انتقال می¬دهند.

روش انجام پژوهش

انتخاب روش پژوهش بستگي به هدف، ماهيت و امکانات اجرايي آن دارد؛ بنابراين هنگامي‌که مي¬توان در مورد نوع روش تحقيق تصميم¬گيري نمود که ماهيت موضوع پژوهش، هدف¬ها و وسعت دامنه تحقيق مشخص‌شده باشد (پرندي، 1388). هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل  موثر بر ترجیحات مراجعه کنندگان به کلینیک ها و مراکز دندانپزشکی شهرستان سمنان است

بنابراين تحقيق حاضر برحسب هدف کاربردي و روش تحقيق آن روش توصيفي- تحلیلی است. تحقيق ازآن‌جهت کاربردي است که نتايج حاصل از آن در مراکز دندان پزشکی بکار گرفته مي¬شود. در اين پژوهش براي جمع‌آوري اطلاعات موردنياز از روش کتابخانه‌اي و ميداني استفاده خواهد شد. ابزارهاي جمع‌آوري اطلاعات، فيش‌برداري (به‌منظور استخراج و تدوين اطلاعات مربوط به ادبيات موضوع) و نيز پرسشنامه (براي گردآوري داده‌هاي ميداني) استفاده خواهد شد.

فهرست مطالب

فصل اول            1

طرح تحقيق          1

1-1 مقدمه           2

2-1 بيان مسئله پژوهش       2

3- 1اهميت و ضرورت پژوهش         4

4-1 اهداف پژوهش            4

5-1 حدود پژوهش 5

1-5-1 محدوده موضوعي    5

1-5-2 محدوده مكاني          5

1-5-3 محدوده زماني          5

6-1کاربرد نتايج پژوهش      5

7-1روش انجام پژوهش       5

8- 1خلاصه و جمع‌بندي فصل           6

فصل دوم 7

مباني پژوهش       7

مقدمه     8

2-1-8-4خدمت و بازاریابی خدمات     44

2-1-8-5مفهوم جدید خدمت به مراجعه کنندگان ان           45

2-1-8-6طبقه بندی دامنه خدمات        47

2-3- بخش دوم: عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده        49

4-3-2عوامل روانشناسی     50

9-2 پيشينه پژوهش            54

جدول3-2پیشینه پژوهش      54

2-12خلاصه و جمع بندي    56

فصل سوم            58

روش تحقيق         58

1-3 مقدمه           59

3-2- فرآيند پژوهش            60

شکل 3-1- فرآيند انجام پژوهش          62

3-3- جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه گيري        62

3-4-روش و ابزار گردآوري داده ها    63

3-4-1- اجزاي پرسشنامه     63

3-4-1-1- بخش اول: ويژگي هاي جمعيت شناختي           63

3-4-1-2- بخش دوم: پرسشنامه مقایسات زوجی  63

3-5- روش هاي تجزيه و تحليل داده ها 64

3-6- خلاصه و جمع بندي فصل         66

فصل چهارم          67

تجزيه و تحليل داده ها          67

۴-۱- مقدمه          68

فصل پنجم            94

نتيجه گيري و پيشنهادات      94

1-5 مقدمه           95

2-5 نتايج کلی       95

3-5 پيشنهادات کاربردي      98

ارائه پیشنهادات بر اساس الویت های پژوهش:     98

4-5 پيشنهادات  براي تحقيقات آتي                  101

5-5 محدوديت ها   101

5-6 خلاصه و جمع بندي فصل          102

منابع      103

 


Keywords: ترجیهات مراجعه کنندگان مراکز دندان پزشکی خدمات
این برای گرایش های: مدیریت بازرگانی،مدیریت بازاریابی، کاربرد دارد. سایر ، [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > مديريت > گرایش ها > مدیریت بازرگانی > محصولات قابل دانلود مدیریت بازرگانی > پروژه های آماده مدیریت بازرگانی > پایان نامه مدیریت بازرگانی با عنوان شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ترجیحات مراجعه کنندگان به کلینیک ها و مراکز دندانپزشکی (فایل word)