Skip Navigation Links

توسعه اجتماعی

استراتژی توسعه اجتماعی روستایی، اهداف توسعه اقتصادی-اجتماعی را تواماً شامل می‌شود و نوید می‌دهد که هم پایه های نهادهای مردمی را بنا نهد و هم در تامین رفاه مادی روستاییان مشارکت نماید. موضوعات اصلی در دوره کارشناسی ارشد توسعه روستایی گرایش توسعه اجتماعی را رفاه و تامین اجتماعی، نابرابری اجتماعی و مسائل و مشکلات اجتماعی جامعه روستایی و عشایری تشکیل می دهند.

تاکید بیشتر بر نیازهای مردم در روستا، تشویق و افزایش مشارکت مردم در هر مرحله از فرآیند برنامه ریزی، بسط و ترویج سرمایه گذاری های کوچک که مردم قادر به اجرای آن باشند، کاهش هزینه های مردم و در مقابل افزایش درآمدهای آنان و تشویق مردم در جهت تداوم و نگهداری پروژه های توسعه از اهداف اصلی در دوره کارشناسی ارشد توسعه روستایی گرایش توسعه اجتماعی است.

تعداد بازدید : 2463

سایر گرایش های رشته توسعه روستایی در مقطع کارشناسی - دپارتمان علوم انسانی

تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید