Skip Navigation Links

برنامه ریزی رفاه اجتماعی

رشته کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی، همچنان که از نامش پیداست به دنبال تربیت متخصصانی است که با شناخت مؤلفه های مؤثر بر رفاه اجتماعی و آشنایی با جوامع مرفه، تکنیک های برنامه ریزی برای حرکت به سوی چنین جوامعی را بیاموزند و در مشاغل آتی خود بکار گیرند. در واقع گرایش برنامه ریزی اجتماعی در صدد ایجاد جامعه انسانی توسعه یافته و مرفه با استفاده از اصل برنامه ریزی است.

بدیهی است که با توجه به گستردگی مفهوم اجتماع، قلمرو این علم وسعتی قابل توجه خواهد داشت. مثلاً در یک موضوع خاص، برنامه ریزی در هر یک از عرصه های روستایی، شهری و کشوری می تواند دستور کار یک کارشناس ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی باشد. رصد نمودن مداوم تغییرات جامعه و استفاده مداوم از تحقیقات میدانی و نتایج آن، از مهمترین ویژگیهای لازم برای متخصصین این رشته است.

ضمنا با توجه به وجود رشته برنامه ریزی اجتماعی در مقطع کارشناسی علوم اجتماعی و تشابه نام و نزدیکی این دو رشته، باید گفت رویکرد رشته کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی در مقایسه با رشته کارشناسی برنامه ریزی اجتماعی تخصصی تر و البته مدیریتی تر است و فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی عمدتا در مشاغل مدیریتی و یا پژوهشی در سطوح بالاتر برنامه ریزی مشغول به کار خواهند شد.


تعداد بازدید : 2882


تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید