روانشناسی‌ صنعتی ‌و سازمانی

روانشناسی‌ صنعتی ‌و سازمانی یافته‌های‌ روانشناسی ‌را در تمام‌ محیط‌های ‌کاری ‌به‌کار می‌برد؛ یعنی ‌درباره‌ی ‌این‌که ‌محیط‌ کار باید چگونه‌ باشد تا بهترین ‌بازدهی ‌را داشته ‌باشد یا چه ‌متغیرهایی ‌در ارتباط ‌بین‌ کارفرما و کارگر مؤثر است ‌و چه ‌عواملی ‌باعث‌ عدم ‌تفاهم ‌بین ‌کارفرما و کارگر می‌شود.

روانشناسی‌  صنعتی‌ و سازمانی‌، ارزیابی رفتار انسان‌ در  صنعت‌ و محیط‌ کار می باشد، این رشته سازگاری مردم را در مورد شغل خود با خصوصیات و ویژگیهای محل کار، با افرادی که در محل کار با آنان سرو کار پیدا می کنند و با کارها و مشاغلی که انجام می دهند مورد مطالعه قرار می دهد.

روان شناسی صنعتی و سازمانی، نگرشها و تغییر آنها، بهداشت روانی در محیط کار، رفتار سازمانی (oB)، روانشناسی مدیریت، روان شناسی مهندسی (ارگونومی )، سمینار در روان شناسی صنعتی و سازمانی، کارآموزی به مدت 2 ماه در یکی از کارخانجات، مشاوره شغلی و حرفه ای، آموزش و کارآموزی نیروی انسانی دروس تخصصی کارشناسی روانشناسی‌ صنعتی ‌و سازمانی را تشکیل می دهد.

تعداد بازدید : 5031

سایر گرایش های رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی - دپارتمان علوم انسانی

تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید