روانشناسی

رشته روانشناسی

زندگی یعنی نحوه درک و فهم ما از محیط و عکس‌العمل و رفتار ما در برابر آن. روانشناس به بررسی نحوه ادراک محیط توسط موجود زنده و چگونگی رفتار موجود زنده در شرایط خاص می پردازد. گرچه موجود زنده شامل غیر انسان نیز می‌شود ولی هدف اصلی این رشته بررسی وضعیت انسان است.

تا اوایل قرن بیستم روانشناسی را مطالعه روح و روان و روان‌شناس را فردی می‌دانستند که  به مطالعه رویداد‌های درونی، ‌ذهنی ومغزی را مثل تصورات، خاطرات، ‌افکار و احساسات می پردازد. بر اساس این تعریف، روانشناسی شاخه‌ای‌ از ذهنی‌ترین بخش دانش انسان؛ یعنی فلسفه بود. از اوایل قرن بیستم و با پیشرفت سریع دو علم زیست‌شناسی و فیزیک، ‌روانشناسی نیز مطالعه‌ی ذهنی (زندگی روانی) را کنار گذاشت و به مشاهده و مطالعه‌ی رفتار موجودات پرداخت.  البته هنوز نیز روان‌شناسان فرآیندهای ذهنی را مطالعه می‌کنند اما این‌ کار را نه به‌صورت ثبت شخصی ادراکات و احساسات بلکه به‌شیوه‌ی عینی و علمی انجام می‌دهند. روانشناسی را می توان ‌شاخه‌ای‌ از علوم ‌زیستی دانست که:هم‌ به ‌مطالعه‌ی ‌عینی ‌رفتار قابل‌ مشاهده‌ می‌پردازد هم‌ به ‌فهم ‌و درک‌ فرآیندهای ‌ذهنی ‌که ‌مستقیماً قابل‌ مشاهده ‌نبوده ‌و براساس ‌داده ‌های‌ رفتاری ‌و عصب‌ زیست ‌شناختی ‌قابل ‌استنباط‌ است‌

گرایش‌ ‌روانشناسی ‌بالینی‌، ‌روانشناسی ‌آموزش‌ کودکان ‌استثنایی‌، ‌روانشناسی ‌صنعتی ‌و سازمانی ‌و ‌روانشناسی ‌عمومی در مقطع کارشناسی ارائه می شود. در ادامه با گرایش های رشته روانشناسی بیشتر آشنا می شوید. 


تعداد بازدید : 28645


تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید