Skip Navigation Links

روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

روانشناسی آموزش کودکان استثنائی شاخه ای از دانش روانشناسی است که به تعریف کلیه مسائل مربوط به کودکان استثنایی از گستره کودکان تیزهوش تا کودکان عقب مانده ذهنی، کودکان نابینا و کم بینا، کودکان ناشنوا و کم شنوا، کودکان دارای ناتوانی های تکلمی، کودکان دارای ناتوانی های حرکتی و ذهنی و تمامی امور و تعاریف مربوط به پیشگیری و شناخت و آموزش این کودکان می پردازد. هدف های اصلی ایجاد دوره دکتری روانشناسی آموزش کودکان استثنائی، تعلیم و تربیت دانش آموختگانی است که با احاطه یافتن با آثار علمی در یک زمینه و آشنا شدن به جدیدترین یافته های علمی و پژوهشی بتوانند با یهره گیری از روش های تحقیق پیشرفته و با استفاده از وسائل و امکانات رایانه ای در رفع نیازهای کشور، تحقق هدف های دانشگاه اسلامی، رسیدن به استقلال فرهنگی و علمی، گسترش مرزهای دانش در گرایش روانشناسی آموزش کودکان استثنائی، نقش شایسته و مؤثری را ایفا نمایند.

دوره دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، شامل مجموعه ای از دروس و فعالیت های آموزشی، پژوهشی و کارورزی است که به منظور نیل به هدف های زیر برنامه ریزی شده است:

- تربیت نیروی انسانی کارآمد برای تدریس در رشته های مربوط به روانشناسی، آموزش و پرورش و توانبخشی کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه

- تربیت نیروی انسانی لایق برای پژوهش در زمینه های مربوط به روانشناسی، آموزش و پرورش و توانبخشی کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه

- تربیت نیروی انسانی کارآمد برای ارائه خدمات تخصصی و حرفه ای در زمینه های مربوط در سازمان های آموزش و پرورش استثنائی، بهزیستی کشور، پرورش استعدادهای درخشان و ... 


تعداد بازدید : 3359


تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید