Skip Navigation Links

سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)

رشته سنجش و اندازه گیری به بیان ساده به کاربرد آمار و سنجش و اندازه گیری در تحقیقات روانشناسی و آموزشی می پردازد. به بیان جامع تر، این رشته ارزیابی، ارزشیابی، سنجش و اندازه گیری صفات، ویژگی ها و خصوصیات انسانی با استفاده از ابزارهای مختلف و متفاوت و با گستره ای از روش های کیفی محض تا کمی محض را بر عهده دارد تا از این طریق از افراد در موقعیتهای مختلف شغلی و همچنین آموزش و پرورش استفاده کند. متخصصین رشته روانسنجی توانایی ارزیابی اطلاعات سیستم های آموزشی، پروسه ها و اطلاعات خروجی این سیستم ها را دارا می باشند.

هدف از پذیرش و تربیت افراد در کارشناسی ارشد روانسنجی (سنجش و اندازه گیری) به شرح ذیل می باشد:

- انتخاب افراد اصلح چه در موسسات آموزشی چه در مشاغل خصوصی و دولتی از طریق سنجش دقیق و خصوصیات  افراد

- طبقه بندی افراد از نظر استعداد و خصوصیات روانی در گرو ه های مختلف از طریق سنجش توانایی ها و خصوصیات روانی

- طبقه بندی و جایگزینی افراد و یا تغییر مشاغل آنها از طریق سنجش خصوصیات ذهنی و خلقی افراد

- ارزشیابی کفایت تخصصی و آموزشی برای گرفتن مدرک و مجوز کار

- ارزشیابی تحصیلی

- استفاده از کارشناس ارشد روانسنجی در امور تحقیق و پژوهش

- استفاده از کارشناس ارشد روانسنجی در ارزیابی درون داد و برون داد سازمان ها و نهادها

- استفاده از کارشناس ارشد روانسنجی برای تهیه آزمون های استاندارد


تعداد بازدید : 3230


تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید