Skip Navigation Links

روانشناسی بالینی

روانشناسی بالینی یکی از شاخه های روانشناسی است که بیشتر در مورد شناخت ناهنجاری های رفتار انسان، تغییر و درمان این ناهنجاری ها و راه های پیشگیری از آنها بر اساس علوم روانشناسی سخن می گوید.

دانش آموختگان رشته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، راه های ارائه خدمات بالینی و پژوهشی و آموزشی پیشرفته و گسترده در مراکز تشخیصی و درمانی موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز توانبخشی و پیشگیری با همکاری و نظارت استادان روانپزشکی را فرا می گیرد.

در حال حاضر به علت کمبود بسیار شدید متخصص در سطوح مختلف در روانشناسی بالینی و پژوهشی و آموزش برای مراکز تشخیص و درمانی در موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز توانبخشی و پیشگیری، ضرورت فوری عاجل ایجاد برنامه دوره کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی احساس می شود. این کمبودهای حیاتی مسئولین را موظف می دارد که مسئله تربیت متخصص در این زمینه و در این سطح و بالاتر از آن را به نحو بسیار جدی مورد عنایت و توجه قرار دهد.


تعداد بازدید : 3293


تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید