مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی (صفحه 4)

سم شناسی مولکولی التهابات پوستی و تاول های ناشی از گاز خردل word
Roles for miRNAs in endocrine resistance in breast cancer pdf
نقش miRNA ها در مقاومت اندوکرین در سرطان پستان word
Chromatin organization and transcriptional regulation pdf
سازماندهی کروماتین و تنظیم رونویسی word
Principles and methods of microencapsulation of probiotic microorganisms pdf
اصول و روش های ایجاد پوشش ریز در میکروارگانیزم های پروبیوتیک word
Tau phosphorylation: the therapeutic challenge for neurodegenerative disease pdf
فسفریلاسیون Tau: چالش های درمانی برای بیماری های نورودژنراتیو word
Is climate change affecting the population dynamics of the endangered Pacific loggerhead sea turtle? pdf
understanding the molecular basis of fragile x syndrome pdf
درک اساس مولکولی سندرم X شکننده word
Clinical Utility of Prostate Carcinoma Molecular Diagnostic Tests pdf
كاربرد باليني آزمايشات تشخيص مولكولي سرطان پروستات word
The Epigenome View: An Effort towards Non-Invasive Prenatal Diagnosis pdf
نگاه به اپی ژنوم: تلاشی برای تشخیص غیرتهاجمی قبل از تولد word
اثر رژیم غذایی و تغذیه بر مکانیسم مولکولی بیان ژن ها به واسطه گیرنده های هسته ای و تعدیل اپی ژنتیک word
نانوتکنولوژی در دارورسانی و مهندسی بافت: از اکتشاف تا کاربرد word
Genetic of Alzheimer’s Disease: A Narrative Review Article pdf
ژنتیک بیماری آلزایمر: روایت مقاله مروری word
The Evolution of Adaptive Immune Systems pdf
تکامل سیستمهای ایمنی سازگار word
ترکیبات سیانوباکترهای دریایی با ویژگی های ضدسرطانی: مروری بر مفهوم آپپتوز word
Extracellular/circulating microRNAs and their potential role in cardiovascular disease pdf
miRNAهای خارج سلولی/درحال گردش و نقش بالقوه آنها در بیماری قلبی عروقی word
From Nanotechnology to Nanomedicine: Applications to Cancer Research pdf
از فناوری نانو تا نانودارو : برنامه های کاربردی برای تحقیقات سرطانی word
Promoter diversity in multigene transformation pdf
تنوع پروموتر (ارتقاء دهنده) در تحول چند ژنی word
The Energy Computation Paradox and ab initio Protein Folding pdf
تناقض در محاسبه‌ی انرژی و تا خوردگی پروتئین به شیوه‌ی ab initio word
MicroRNAs and Diabetic Complications pdf
miRNA ها و عوارض دیابت word
Lives that introns lead after splicing pdf
حیاتی که اینترونها پس از پیرایش منجر به آن می‌شوند word
Mitochondrial and nuclear DNA damage induced by sulphur mustard in keratinocytes pdf
Gene Therapy and Stem Cell Transplantation: Strategies for Hearing Restoration pdf
ژن درمانی و پیوند سلول بنیادی : استراتژی های بازگرداندن حس شنوایی word

سایر مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید