مقالات ترجمه شده مهندسی معدن (صفحه 3)

فرآیندهای هیدروژئوشیمیایی و ویژگی های شیمیایی اطراف کوه سهند، شمال غرب ایران word
Heavy Metal Pollution from Gold Mines: Environmental Effects and Bacterial Strategies for Resistance pdf
آلودگی فلزات سنگین ناشی از معادن طلا: اثرات زیست محیطی و استراتژی های مقاومت باکتریایی word
ارزیابی خصوصیات مهندسی برخی از سنگهای آهکی مصر به عنوان مصالح روسازی بزرگراه‌ها word
Evaluation of occupational safety and health in surface mines pdf
ارزیابی ایمنی و سلامت شغلی در معادن سطحی word
A study of some Egyptian carbonate rocks for the building construction industry pdf
مطالعه برخی از سنگهای کربناته مصر برای صنعت ساختمان سازی word
Characterization of fractured rock in the vicinity of tunnels by the swept impact seismic technique pdf
Law of gas production during coal heating oxidation pdf
قانون تولید گاز در هنگام اکسیداسیون گرمایشی زغالسنگ word
Probabilistic approach for open pit bench slope stability analysis – A mine case study pdf
رویکرد احتمالاتی برای تحلیل پایداری شیب پله معدن روباز-مطالعه موردی معدن word
A study of mining fatalities and coal price variation pdf
مطالعه تلفات معدنی و تغییرات قیمت زغال سنگ word
Practical assessment of rock damage due to blasting pdf
ارزیابی عملی آسیب سنگ در اثر آتشباری word
Quantitative hazard assessment system (Has-Q) for open pit mine slopes pdf
سیستم ارزیابی کمی خطر (Has-Q) برای شیب‌های معادن روباز word
A conceptual framework for characterizing mineralized waste rocks as future resource pdf
چارچوب مفهومی برای مشخص کردن سنگهای باطله کانی‌سازی‌شده به عنوان منابع آینده word
Mobility and attenuation of arsenic in sulfide-rich mining wastes from the Czech Republic pdf
تحرک و تضعیف آرسنیک در باطله های معدنی غنی از سولفید در جمهوری چک word
Radioactivity and Water Quality in Areas of Old Uranium Mines (Viseu, Portugal) pdf
پرتوزایی و کیفیت آب در مناطق معادن اورانیوم قدیمی (ویزو، پرتغال) word
Environmental issues from coal mining and their solutions pdf
مسائل زیست‌محیطی ناشی از استخراج زغال‌سنگ و راه‌حل‌های آن‌ها word
Improving fleet management in mines: The benefit of heterogeneous match factor pdf
بهبود مدیریت ناوگان در معادن: فواید بکارگیری نسبت تطابق ناهمگونی ناوگان word
Some considerations on electrical resistivity imaging for characterization of waterbed sediments pdf
ملاحظاتی در مورد تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی برای مشخص‌سازی رسوبات آبدار word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی معدن

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید