مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 7)

Mitigation of wind-induced response of Shanghai Center Tower by tuned mass damper pdf
مهار واکنش های ناشی از باد برج مرکز شانگهای توسط میراگر جرمی تنظیمی word
تاثیر بارگذاری کششی چرخه ای بر مقاومت خروجی ژئو گریدهایی تعبیه شده در یک خاک مملو از دانه های فشرده word
Critical appraisal of piping phenomena in earth dams pdf
ارزیابی بحرانی پدیده پایپینگ ( لوله گذاری) در سدهای خاکی word
Numerical Simulation of Reinforced Concrete Beams under Consecutive Impact Loading pdf
شبیه سازی عددی تیر های بتنی مسلح تحت بارگذاری ضربه ای متوالی word
Experimental verification of an active mass driver system on a five-storey model using a fuzzy controller pdf
اعتبارسنجی تجربی یک سیستم محرک جرمی فعال بر روی یک مدل 5 طبقه با استفاده از یک کنترلر فازی word
Design of driven piles in sand pdf
طراحی شمع های اتکایی در خاک های ماسه ای word
The stability of gabion walls for earth retaining structures pdf
پایداری دیوارهای گابیونی برای سازه های نگهدارنده زمین word
Evaluation of progressive collapse potential of steel moment frames considering catenary action pdf
ارزیابی پتانسیل خرابی پیش رونده ی قاب های خمشی فولادی با در نظر گرفتن عملکرد زنجیره ای word
INNOVATIVE USE OF BUCKLING RESTRAINED BRACES AT THE UNIVERSITY OF AUCKLAND pdf
استفاده جدید از مهاربندهای کمانش‌ناپذیر در دانشگاه آوکلند word
پهنه بندی قابلیت سیل خیزی با استفاده از نسبت فراوانی و مدلهای شواهد وزنی در استان گلستان، ایران word
Brittle fracture in V-notches with end holes pdf
شکست ترد در شیار V با سوراخ انتهایی word
The use of the GIS into the Forest Fire prediction. The Simulation Model pdf
استفاده از GIS برای پیش بینی آتش سوزی جنگل . مدل شبیه سازی word
رویکرد تناسب اراضی برای برنامه ریزی پایدار مرکبات با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه و GIS word
Flexural–torsional buckling: Experimental analysis of laminated glass elements pdf
کمانش خمشی – پیچشی: آنالیز آزمایشگاهی المان های شیشه ای چندلایه word
Evaluation of reservoir sedimentation using data driven techniques pdf
بررسی رسوب گذاری مخزن با استفاده از تکنیک های داده محور word
Investigating binder aging during hot in-place recycling (HIR) of asphalt pavement pdf
بررسی اثر پیرشدگی قیر در عملیات بازیافت گرم در محل در روسازی های آسفالتی word
Heating effects of asphalt pavement during hot in-place recycling using DEM pdf
اثرات گرمایش روسازی آسفالتی در طول بازیافت گرم درجا با استفاده از روش اجزای منفصل (DEM) word
بهبود رفتار دوره ای اتصالات با سطح مقطع کاهش یافته که مانع از کمانش موضعی جان تیر می شود word
Compression tests of longitudinally stiffened plates undergoing distortional buckling pdf
آزمايشات فشرده سازی صفحات طولی سخت شده تحت کمانش پيچشي محلي word
توسعه و آزمایش یک مدل ضریب راهبردی در شاخه بالادست رودخانه یانگ تسه word
Mechanical Testing in Unsaturated Soils pdf
آزمایشات مکانیکی در خاک های غیر اشباع word
Finite Element Analysis of Flexible Pavement with Geogrids pdf
تحلیل المان محدود روسازی انعطاف پذیر دارای ژئوگریدها word
Deflection Control in Composite Building by using Belt truss and Outriggers System pdf
کنترل انحراف در سازه ترکیبی با استفاده از سیستم کمربند خرپایی و مهار بازویی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید