مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT (صفحه 60)

A Comparative Analysis of Web Page Ranking Algorithms pdf
تحلیل مقایسه‌ای الگوریتم‌های رتبه‌بندی صفحات وب word
Performance Analysis of dispersion compensation Fiber Bragg Grating (FBG) in Optical Communication pdf
A survey on access technologies for broadband optical and wireless networks pdf
پژوهشی برروی تکنولوژی های دسترسی برای شبکه های پهن باند نوری و بی سیم word
Analyzing and Classifying User Search Histories for Web Search Engine Optimization pdf
تحلیل و طبقه بندی تاریخچه ی جستجوی کاربر برای بهینه سازی موتور جستجوی وب word
A Comparative Study of Ranking Techniques for Hidden Web and Surface Web pdf
مطالعه‌ی مقایسه‌ای تکنیک‌های رتبه‌بندی برای وب مخفی و وب سطحی word
An autonomic resource provisioning approach for service-based cloud applications: A hybrid approach pdf
یک رویکرد تهیه منابع خودمختار برای برنامه های کاربردی مبتنی بر ابر : یک رویکرد ترکیبی word
Energy efficient fault tolerant clustering and routing algorithms for wireless sensor networks pdf
الگوریتم مسیریابی و خوشه بندی تحمل خطا با انرژی کارآمد برای شبکه های حسگر بی سیم word
The Reservoir model and architecture for open federated cloud computing pdf
مدل و معماری Reservoir برای رایانش ابری باز یک‌پارچه word
Elastic Reliability Optimization Through Peer-to-Peer Checkpointing in Cloud Computing pdf
بهینه سازی قابلیت اطمینان ارتجاعی با انجام بارزسی همتا-به-همتا در رایانش ابری word
FAFSA: Fast Artificial Fish Swarm Algorithm pdf
FAFSA: الگوریتم سریع دسته ماهی های مصنوعی word
On the Value of Quality of Service Attributes for Detecting Bad Design Practices pdf
درباره ارزش کیفیت ویژگی‌های سرویس برای تشخیص روش‌های طراحی بد word
Enhancing Reliability via Checkpointing in Cloud Computing Systems pdf
افزایش قابلیت اطمینان با انجام بازرسی در سیستم های رایانش ابری word
A survey on top security threats in cloud computing pdf
بررسی تهدیدات امنیتی برتر در محاسبات ابری word
Clustering Throughput Optimization on the GPU pdf
بهینه‌سازی توان عملیاتی خوشه‌بندی روی GPU word
مقایسه الگوریتم های تکاملی چندهدفه برای ترکیب سرویس های وب آگاه از QoS word
Fault Diagnosis in Wireless Sensor Networks: ASurvey pdf
تشخیص نقص در شبکه های حسگر بی سیم: بررسی جامع word
An Analysis of Fault Detection Strategies in Wireless Sensor Networks pdf
استراتژی‌های شناسایی اِشکال در شبکه‌های حسگر بی‌سیم word
A steganographic method combining LSB substitution and PVD in a block pdf
یک مدل پنهان نگاری حاصل از ترکیب روش جایگزینی LSB و روش PVD word
Grey Wolf Optimizer pdf
بهینه ساز گرگ خاکستری word
A survey on reliable distributed communication pdf
بررسی ارتباطات توزیع شده ی قابل اطمینان word
Flow-based NDN Architecture pdf
معماری NDN مبتنی بر جریان word
Vulnerability Analysis of Clock Synchronization Protocol Using Stochastic Petri Net pdf
تحلیل آسیب پذیری پروتکل همگام-سازی کلاک با استفاده از شبکه پتری تصادفی word
The Likelihood Interpretation as the Foundation of Fuzzy Set Theory pdf
تفسیر و بررسی احتمالات به عنوان پایه ای از تئوری مجموعه فازی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید