مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT (صفحه 6)

Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols and Applications pdf
اینترنت اشیاء: مطالعه و بررسی فناوری های توانمندسازی، پروتکل ها و برنامه های کاربردی word
Frequent Itemset Mining for Big Data pdf
کاوش مجموعه اقلام پرتکرار برای کلان داده word
Advanced techniques for knowledge management and access to strategic information pdf
تکنیک های پیشرفته ی مدیریت دانش و دسترسی به اطلاعات استراتژیک word
Partitioning time series sensor data for activity recognition pdf
پارتیشن بندی داده های حسگر سری زمانی برای تشخیص فعالیت word
Enhanced Data Security Model for Cloud Computing pdf
مدل امنيت داده‌ پيشرفته براي رایانش ابری word
Explicit rough–fuzzy pattern classification model pdf
ارائه مدلی صریح برای دسته بندی الگو به کمک تئوری مجموعه های راف – فازی word
A decentralized MAC protocol for opportunistic spectrum access in cognitive wireless networks pdf
پروتکل MAC غیر متمرکز برای دسترسی فرصت طلبانه طیف در شبکه های بی سیم شناختی word
Experimental Machine Learning Study on CO2 Gas Dispersion pdf
مطالعه تجربی یادگیری ماشین در انتشار گاز دی اکسید کربن (CO2) word
Modeling and analysis of pumps in a wastewater treatment plant: A data-mining approach pdf
مدل سازی و تحلیل پمپ ها در یک تصفیه خانه ی فاضلاب: یک رویکرد داده کاوی word
Identifying the signs of fraudulent accounts using data mining techniques pdf
تشخیص حساب‌های بانکی جعلی با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی word
A Hybrid Queue-based Bayesian Network framework for passenger facilitation modelling pdf
یک چارچوب شبکه بایسین (Baywsicn) صفی-هیبریدی برای مدل سازی تسهیل مسافر word
Feature transformation using filter array for automatic construction of image classification pdf
یک متد تبدیل ویژگی توسط آرایه ی فیلتر، به منظور ساخت خودکارِ سیستم طبقه بندی word
The Whale Optimization Algorithm pdf
الگوریتم‌ بهینه‌سازی نهنگ‌ (وال) word
Community detection in social networks using user frequent pattern mining pdf
استفاده از الگوریتم الگوی تکرار شونده، برای تشخیص جوامع در شبکه‌های اجتماعی word
Named Data Networking: A Survey pdf
مروری اجمالی بر شبکه بندی داده های نامگذاری شده word
A rule-based expert system for inferring functional annotation pdf
یک سیستم تخصصی مبتنی بر قواعد به منظور استنتاج شرح عملکرد word
Overview of Demand Response under the Smart Grid and Market paradigms pdf
مروری بر پاسخ تقاضا در شبکه های هوشمند و الگو های بازار word
Web application testing: A systematic literature review pdf
تست اپلیکیشن وب: مروری سیستماتیک بر ادبیات تحقیق word
Spectrum Mobility Games pdf
بازی های پویایی طیفی word
Fast updated frequent-itemset lattice for transaction deletion pdf
شبکه مجموعه آیتم مکرر بروز شونده سریع برای حذف تراکنش word
An iterated multi-stage selection hyper-heuristic pdf
انتخاب فوق ابتکاری چندمرحله‌ای تکرارشونده word
Controlled Sink Mobility Algorithms for Wireless Sensor Networks pdf
الگوریتم‌های تحرک کنترل شده چاهک برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم word
Coupled Gaussian Processes for Pose-Invariant Facial Expression Recognition pdf
فرایندهای گوسی تزویج شده برای تشخیص حالت چهره با قیافه ثابت word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید