مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT (صفحه 4)

Topology Control Scheme for Fault Tolerance in Wireless Sensor Network pdf
‌طرح کنترل توپولوژی برای تحمل خطا در شبکه‌ی حسگر بی سیم word
Parity Resynchronization using a Block-level Journaling for Software RAID pdf
همگام سازی مجدد توازن با استفاده از یادداشت برداری در سطح بلوک برای RAID نرم افزاری word
A novel multi-cast routing protocol for VANET pdf
پروتکل مسیریابی چند پخشی جدید برای VANET word
Two-tier project and job scheduling for SaaS cloud service providers pdf
پروژه دو لایه و زمان بندی برنامه سرویس دهنده های ابری SaaS word
An efficient meta-heuristic algorithm for grid computing pdf
یک الگوریتم فرا ابتکاری مؤثر برای محاسبات شبکه word
Load Balancing Optimization in Cloud Computing: Applying Endocrine-Particale Swarm Optimization pdf
بهینه سازی بالانس بار در محاسبات ابری: اعمال بهینه سازی ازدحام ذرات درون ریز word
Cloud computing adoption framework: A security framework for business clouds pdf
چارچوب پذیرش (به کار بردن) رایانش ابری: یک چارچوب امنیتی برای ابرهای کسب و کار word
Using PSO for a walk of a biped robot pdf
The Case for Energy-Proportional Computing pdf
رویکردی موردی بر رایانش متناسب با انرژی word
Virtualisation of floricultural supply chains: A review from an Internet of Things perspective pdf
مجازی سازی زنجیره های تأمین وابسته به گل کاری: مروری از یک چشم انداز اینترنت اشیاء word
A hybrid NFC–Bluetooth secure protocol for Credit Transfer among mobile phones pdf
Data mining applications in accounting: A review of the literature and organizing framework pdf
کاربرد های داده کاوی در حسابداری: بررسی ادبیات و چارچوب سازماندهی word
A Survey of Software-Defined Networking: Past, Present, and Future of Programmable Networks pdf
بررسی شبکه تعریف شده با نرم افزار: گذشته، حال و آیندۀ شبکه های قابل برنامه ریزی word
Sensor and Information Fusion for Enhanced Detection, Classification, and Localization pdf
یکپارچگی اطلاعات و سنسور برای افزایش قابلیت شناسایی، دسته‌بندی و مکان‌یابی word
Agent-based Cloud service composition pdf
ترکیب سرویس های ابری مبتنی بر عامل word
Evolutionary Social Information Diffusion Analysis pdf
تجزیه و تحلیل تکاملی انتشار اطلاعات در شبکه های اجتماعی word
Hybrid resource provisioning for minimizing data center SLA violations and power consumption pdf
تهیه ی منابع ترکیبی برای مینیمم کردن مصرف انرژی و خطا های SLA مراکز داده word
A hybrid QoS multicast framework-based protocol for wireless mesh networks pdf
پروتکل مولتی کست QoSهیبرید مبتنی بر چارچوب برای شبکه¬های غربالی بیسیم word
Foundations for Designing Secure Architectures pdf
بنیان های طراحی معماری های ایمن word
A cloud based and Android supported scalable home automation system pdf
یک سیستم اتوماسیون خانگی مقیاس پذیر و مبتنی بر سرویس ابری، با قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل اندروید word
A New Multi-objective Evolutionary Framework for Community Mining in Dynamic Social Networks pdf
چارچوب تکاملی چند منظوره جدید برای جامعه کاوی در شبکه های اجتماعی پویا word
An improved method for edge detection based on interval type-2 fuzzy logic pdf
تشخیص لبه به روش الگوریتم فازی فاصله ای نوع 2 word
An Approach to Protect the Privacy of Cloud Data from Data Mining Based Attacks pdf
روشی برای حفاظت از حریم داده های ابری، در مقابل حملاتِ بر مبنای داده کاوی word
Artificial neural networks capable of learning spatiotemporal chemical diffusion in the cortical brain pdf
شبکه های عصبی مصنوعی با توانایی یادگیری انتشار شیمیایی مکانی در قشر مغز word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید