مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT (صفحه 3)

Control strategies of selective harmonic current shunt active filter pdf
راهبردهای کنترل فیلتر اکتیو موازی جریان هارمونیکی گزینشی word
Energy-efficient rate-adaptive GPS-based positioning for smartphones pdf
موقعیت یابی مبتنی بر GPS با نرخ تطبیقی و کارایی انرژی برای تلفن های هوشمند word
Near-Duplicate Segments based news web video event mining pdf
کاوش رویداد ویدئویی وب اخبار بر اساس بخش‌های تقریباً تکراری word
Reference ontologies to support the development of global production network systems pdf
هستی شناسی مرجع برای حمایت از توسعه و تولید جهانی سیستم های شبکه word
A new image encryption method: parallel sub-image encryption with hyper chaos pdf
یک روش جدید رمزگذاری تصویر: رمزگذاری موازی زیرتصویر با hyper chaos word
Automated EEG analysis of epilepsy: A review pdf
تجزیه و تحلیل خودکارEEG صرع: یک مرور کلی word
A simulation-based performance evaluation of a randomized MIS-based clustering algorithm for ad hoc networks pdf
ارزیابی عملکرد یک الگوریتم خوشه‌بند مبنی بر MIS برای شبکه‌های اقتضایی (اد هاک) word
A knowledge-based resource discovery for Internet of Things pdf
یک روش کشف منبع مبتنی بر دانش برای اینترنت اشیا word
Transport Control Strategies in Named Data Networking: a Survey pdf
پژوهشی پیرامون راهبردهای کنترل حمل و انتقال در شبکه داده های نامگذاری شده word
PuLSaR: preference-based cloud service selection for cloud service brokers pdf
PuLSaR: انتخاب سرویس ابری بر اساس سلیقه های فردی برای دلال های سرویس های ابری word
Performance evaluation of fault tolerance techniques in grid computing system pdf
ارزیابی عملکرد تکنیک های تولرانس عیب در سیستم محاسبه شبکه word
The Ant Lion Optimizer pdf
بهینه ساز شیر مورچه word
Security and Privacy in Smart City Applications: Challenges and Solutions pdf
امنیت و حریم خصوصی در برنامه‌های کاربردی شهر هوشمند: چالش‌ها و راهکارها word
Position based routing in crowd sensing vehicular networks pdf
مسیریابی مبتنی بر مکان در شبکه های نقلیه ای سنجش جمعیت word
Expert Cloud: A Cloud-based framework to share the knowledge and skills of human resources pdf
ابر خبره: یک چارچوب مبتنی بر مفاهیم ابری برای تسهیم دانش و مهارت های منابع انسانی word
Toward a Fuzzy Domain Ontology Extraction Method for Adaptive e-Learning pdf
A Grid-based Clustering Algorithm using Adaptive Mesh Refinement pdf
الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر گرید با استفاده از اصلاح مش بندی تطبیقی word
The role of Security, Design and Content factors on customer trust in mobile commerce pdf
A new cloud computing architecture for music composition pdf
يك معماري محاسبات ابري جديد براي تركيب قطعات هنري موسيقيايي word
سیستم تشخیص خودکار بیماریهای قلبی مبتنی بر شبکه ی عصبی مصنوعی (ANN) و استنتاج تطبیقی فازی-عصبی (ANFIS) word
QoS decomposition for service composition using genetic algorithm pdf
تجزیه QoS برای ترکیب سرویس با استفاده از الگوریتم ژنتیک word
Normalized Cuts and Image Segmentation pdf
برش های نرمال و بخش بندی تصویر word
Discovering OLAP dimensions in semi-structured data pdf
پیدا کردن ابعاد OLAP در داده های نیمه ساخت یافته word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید