مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT (صفحه 2)

Design of two Low-Power full adder cells using GDI structure and hybrid CMOS logic style pdf
Two Vulnerabilities in Android OS Kernel pdf
دو نقطه ی آسیب پذیر در هسته ی سیستم عامل اندروید word
LTE idle mode optimization improving end user experiences pdf
بهبود تجارب کاربران نهایی با بهینه‌سازی حالت آماده‌به‌کار LTE word
A robust chaotic algorithm for digital image steganography pdf
یک الگوریتم آشوب گونه پایدار برای پنهان نگاری تصاویر رقمی word
A survey on access technologies for broadband optical and wireless networks pdf
مروری بر فناوری‌های دسترسی برای شبکه‌های بی‌سیم و نوری پهن باند word
A survey on access technologies for broadband optical and wireless networks pdf
پژوهشی برروی تکنولوژی های دسترسی برای شبکه های پهن باند نوری و بی سیم word
Heterogeneity in Mobile Cloud Computing: Taxonomy and Open Challenges pdf
ناهمگونی های موجود در محاسبات ابری سیار (طبقه بندی و بررسی چالشها) word
Semisupervised Feature Selection Based on Relevance and Redundancy Criteria pdf
Personal Authentication Using Finger Knuckle Surface pdf
احراز هویت اشخاص با استفاده از تشخیص برجستگی های سطح بند انگشت word
مهندسی ترافیک در شبکه های مبتنی بر نرم افزار (SDN): اندازه گیری و مدیریت word
Grey Wolf Optimizer pdf
بهینه ساز گرگ خاکستری word
CLUE: Cluster-Based Retrieval of Images by Unsupervised Learning pdf
CLUE: بازیابی مبتنی بر خوشه تصاویر بوسیله یادگیری غیر نظارتی word
Dependability-Based Reliability Analysis in URC Networks: Availability in the Space Domain pdf
Using CMMI together with agile software development: A systematic review pdf
استفاده از CMMI همراه با توسعه ی نرم افزاری سریع الانتقال word
A Distributed Service-Oriented Architecture for Business Process Execution pdf
یک معماری سرویس-محور توزیع شده برای اجرای فرایندی تجاری word
Middleware for Internet of Things: A Survey pdf
مروری بر: میان افزار برای اینترنت اشیا word
A New Learning Algorithm for a Fully Connected Neuro-Fuzzy Inference System pdf
الگوریتم یادگیری جدید برای یک سیستم استنتاج فازی-عصبی کاملآ همبند word
Single Channel Single Trial P300 Detection Using Extreme Learning Machine pdf
Age Groups Classification in Social Network Using Deep Learning pdf
طبقه‌بندی گروه‌های‌سنی در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از یادگیری‌عمیق word
Flexible and sretchable fabric-based tactile sensor pdf
یک حسگر لمسی پارچه‌ای (سبک بافت) باقابلیت کشش و انعطاف‌پذیری word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید