مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

رفتار محیطی و اکو سمی بودن نانوذرات ساخته شده برای جلبک ها، گیاهان و قارچ ها
Conservation tillage and depth stratification of porosity and soil organic matter
زراعت(كشاورزي، خاكورزي) حفاظتي و قشر بندي عميق تخلخل و ماده آلي خاك
Impact Assessment of Air Pollution Stress on Plant Species through Biochemical Estimations
ارزیابی تأثیر آلودگی هوا بر گونه‌های گیاهی از طریق بر آورد شیمیایی
Novel approaches for selenium speciation in foodstuffs and biological specimens: A review
رویکرد های عالی برای گونه زایی سلنیم در مواد غذایی و نمونه های بیولوژیکی : بازنگری
Assessment for soil improvement benefit of land rehabilitation in dump areas
ارزیابی مزیت اصلاح خاک در احیاء زمین در مناطق زباله خیز
Development of functional bread containing nanoencapsulated omega-3 fatty acids
تولید نان کاربردی حاوی اسیدهای چرب امگا 3 نانوانکپسوله شده
Effective Risk Management Policy choices under Climate Change: An Application to Saskatchewan Crop Sector
A classification system for seed dormancy
سیستم طبقه‌بندی برای خواب بذر (دانه)
Improving public health?: The role of antioxidant-rich fruit and vegetable beverages
بهبود سلامت عمومی ؟ نقش میوه ها و سبزیجات سرشار از آنتی اکسیدان
Effects of different cytokinins on chlorophyll retention in the moss Bryum argenteum
اثر سیتوکینین های مختلف بر ماندگاری کلروفیل در خزه Bryum argenteum
Impacts of climate change on farm income security in Central Asia: An integrated modeling approach
اثرات تغییرات اقلیم بر امنیت درآمد مزرعه در آسیای مرکزی: رویکرد مدل سازی جمع سازی شده
Production of low-fat yogurt with quince (Cydonia oblonga Mill.) scalding water
تولید ماست کم چرب با به (میوه به) آب پز شده
FORMULATION PROCESS OF COMMUNITY DEVELOPMENT PLAN IN SEMI-ARID AREA
فرموله کردن پروسه های برنامه ی توسعه ی جامعه در منطقه ی نیمه خشک
effect of chemical and organic fertilizers on yield and essential oil of chamomile flower heads
اثر کودهای شیمیایی و ارگانیک بر محصول و اسانس سرگل های بابونه آلمانی
Land use planning in Ahar area (Iran) using MicroLEIS DSS
آمایش سرزمین در منطقه اهر (ایران) با استفاده از MicroLEIS DSS
چشم انداز های مناظر کشاورزی : تعاملات گونه ها و حرکت دشمنان طبیعی
Policies to Facilitate Conversion of Millions of Acres to the Production of Biofuel Feedstock
سیاست هایی برای تسهیل تبدیل میلیون ها جریب زمین به تولید مواد اولیه سوخت زیستی
Virtual Water Trade as a Solution for Water Scarcity in Egypt
تجارت مجازی آب به عنوان راه حلی برای امنیت آب در مصر
Rhizosphere interactions between microorganisms and plants govern iron and phosphorus acquisition along the root axis e model and research methods
Coincidence of variation in potato yield and climate in northern China
وقوع همزمان تغییرات در عملکرد محصول سیب زمینی و اقلیم در شمال چین
Interaction effect of temperature and thyme essential oil on vase life of cut narcissus flowers
اثر متقابل دما و اسانس آویشن بر طول عمر و ماندگاری شاخه گل های برشی نرگس

Skip Navigation Links