مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی (صفحه 1)

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده 2022 زیست شناسی سلولی و مولکولی (و سالهای پیشین )

دانلود مقاله ترجمه شده 2022 زیست شناسی سلولی و مولکولی و سالهای پیشین در این قسمت از پورتال پویان میسر شده است. اگر در جستجوی مقاله 2022 زیست شناسی سلولی و مولکولی و یا مقالات قدیمی تر زیست شناسی سلولی و مولکولی هستید، لیست مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی را در ادامه مشاهده نمایید. تعدادی از این مقالات مربوط به کنفرانس های زیست شناسی سلولی و مولکولی بوده و تعدادی هم مربوط به مجلات ISI زیست شناسی سلولی و مولکولی هستند.
ابتدا مقاله انگلیسی زیست شناسی سلولی و مولکولی را به صورت رایگان دانلود و بررسی نمایید. همچنین ترجمه فارسی بخش چکیده برای بررسی کیفیت مقاله ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی ارائه شده است. در صورت تمایل می توانید ترجمه فارسی را به صورت فوری دانلود نمایید. فایل ترجمه فارسی به صورت Word و تایپ شده است.

اثر مهاری متقابل بین فاکتور های رونویسی Sox3 و Snail ، در شکل گیری مرحله جنینی گاسترولا
Conjugative Plasmid Transfer in Gram-Positive Bacteria
انتقال پلاسمید کونژوگه در باکتری های گرم مثبت
The cellular and molecular biology of conifer embryogenesis
زیست شناسی سلولی و مولکولی امبریوژنز در کاج
MicroRNAs and DNA damage response
میکرو RNA ها و پاسخ آسیب DNA
The mechanisms of alloxan- and streptozotocin-induced diabetes
مکانیسم های دیابت القا شده توسط آلوکسان و استرپتوزوتوسین
Identification and expression of PBAN/diapause hormone and GPCRs from Aedes aegypti
شناسایی و بیان هورمون PBAN/diapause و GPCR های Aedes aegypti
Advances in mast cell biology: new understanding of heterogeneity and function
پیشرفت در زیست شناسی ماست سل ها: درک جدیدی از ناهمگونی و عملکرد
Gene regulation by nucleoporins and links to cancer
تنظیم بیان ژن توسط نوکلئوپورین ها و ارتباط آن با سرطان
Molecular biology of human papillomavirus infection and cervical cancer
زیست مولکولی عفونت پاپیلوماویروس انسانی و سرطان گردن رحم
In vivo magnetic resonance microscopy of Drosophilae at 9.4 T
میکروسکوپی تشدید مغناطیسی بافت زنده در دروسوفیلاها در 9,4 تسلا
Biochemical Models for S-RNase-Based Self-Incompatibility
مدل های بیوشیمیایی خود ناسازگاری مبتنی بر S-RNase
The nucleolus—guardian of cellular homeostasis and genome integrity
هستک: نگهبان پایداری و همئوستازی سلولی و یکپارچگی ژنوم
ABA signaling in stress-response and seed development
پیام رسانی ABA در پاسخ به تنش و تکوین دانه
Inbreeding in Danish Dairy Cattle Breeds
تولید مثل های درون نژادی در گاوهای شیری دانمارکی
A taxonomic revision of the tigers (Panthera tigris) of Southeast Asia
تجدید نظر ی در طبقه بندی ببر های جنوب شرقی آسیا (Panthera دجله)
Gene Therapy and Stem Cell Transplantation: Strategies for Hearing Restoration
ژن درمانی و پیوند سلول بنیادی : استراتژی های بازگرداندن حس شنوایی
Autoimmune destruction of pancreatic beta cells
تخریب خود ایمنی سلول های بتای پانکراس
A Novel Love Wave Biosensor for Rapid and Sensitive Detection of Marine Toxins
حسگر زیستی موج لاو جدید برای تشخیص سریع و حساس سموم دریایی
Transcriptional Control of Endothelial Cell Development
کنترل رونویسی تکوین سلول اندوتلیال
Roles for miRNAs in endocrine resistance in breast cancer
نقش miRNA ها در مقاومت اندوکرین در سرطان پستان

سایر مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید