مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی (صفحه 4)

Stable delivery of nano-beams for advanced nano-scale analyses pdf
تحویل پایدار نانو پرتوها برای تحلیل های پیشرفته مقیاس نانو word
Direct control of paralysed muscles by cortical neurons pdf
کنترل مستقیم عضلات فلج توسط نورون های قشری word
Vision-based endoscope tracking for 3D ultrasound image-guided surgical navigation pdf
Annals of Biomedical Engineering pdf
ویسکوالاستیسیته غیرخطی رباط word
رابط مغز به مغز (BBI) غیرتهاجمی: ایجاد ارتباطات کارکردی بین دو مغز word
A computational cognition model of perception, memory, and judgment pdf
مدل شناخت محاسباتی برای ادراک، حافظه و قضاوت word
A Distributed Computational Cognitive Model for Object Recognition pdf
یک مدل شناختی محاسباتی توزیع شده برای بازشناسی اشیاء word
یک مدل آشوبی از سردرد میگرنی با در نظر گرفتن گذارهای دینامیکی این نوع بیماری word
Ambulatory Gait Behavior in Patients with Dementia: A Comparison with Parkinson’s Disease pdf
رفتار حرکت سرپایی در بیماران زوال عقل: مقایسه ای با بیماری پارکینسون word
Brain-Computer Interface for Control of Wheelchair Using Fuzzy Neural Networks pdf
رابط کامپیوتری مغز برای کنترل ویلچیر با استفاده از شبکه‌های عصبی فازی word
سریع‌ترین رابط مغز و کامپیوتر جهان: ترکیب EEG2Code با یادگیری عمیق word
A novel distributed compressed sensing algorithm for multichannel Electrocardiography signals pdf
یک الگوریتم حسگری فشرده توزیعی جدید برای سیگنال های الکتروکاردیوگرام چند کاناله word
A Retinomorphic Chip with Parallel Pathways: Encoding INCREASING, ON, DECREASING, and OFF Visual Signals pdf
Epiretinal prosthesis forouter retinal degenerative diseases pdf
اپی رتینال مصنوعی برای بیماری های تخریب لایه خارجی شبکیه word
A silicon retina that reproduces signals in the optic nerve pdf
یک شبکه سیلیکونی که سیگنال ها را در عصب بینایی بازتولید می کند word
Artificial vision with wirelessly powered subretinal electronic implant alpha-IMS pdf
بینایی مصنوعی با کاشت الکترونیکی alpha-IMS زیرشبکیه ای با تامین توان بی سیم word
A New Method for EEG Compressive Sensing pdf
یک روش جدید برای حسگری فشرده EEG word
طراحی و مشخص سازی یک سیستم الکتریکی پوست آندوزوماتیک پوشیدنی بلادرنگ word
Single Channel Single Trial P300 Detection Using Extreme Learning Machine pdf
Decomposition of Multi-Channel Intramuscular EMG Signals by Cyclostationary-Based Blind Source Separation pdf
Designing hydrogels for controlled drug delivery pdf
طراحی هیدروژل ها برای انتقال داروی کنترل شده word
Angiogenic and osteogenic potentials of dental stem cells in bone tissue engineering pdf
Biocomposite scaffolds containing chitosan/alginate/nano-silica for bone tissue engineering pdf
داربست های کامپوزیتی زیستی حاوی کیتوسان/آلژینات/نانوسیلیکا برای مهندسی بافت استخوان word
Myocardium segmentation using a priori knowledge of shape and a spatial relation pdf
ناحیه بندی ماهیچه قلب با استفاده از یک دانش پیشین در مورد شکل و رابطه مکانی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید