مقالات ترجمه شده شيمی (صفحه 1)

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده 2022 شيمی (و سالهای پیشین )

دانلود مقاله ترجمه شده 2022 شيمی و سالهای پیشین در این قسمت از پورتال پویان میسر شده است. اگر در جستجوی مقاله 2022 شيمی و یا مقالات قدیمی تر شيمی هستید، لیست مقالات ترجمه شده شيمی را در ادامه مشاهده نمایید. تعدادی از این مقالات مربوط به کنفرانس های شيمی بوده و تعدادی هم مربوط به مجلات ISI شيمی هستند.
ابتدا مقاله انگلیسی شيمی را به صورت رایگان دانلود و بررسی نمایید. همچنین ترجمه فارسی بخش چکیده برای بررسی کیفیت مقاله ترجمه شده شيمی ارائه شده است. در صورت تمایل می توانید ترجمه فارسی را به صورت فوری دانلود نمایید. فایل ترجمه فارسی به صورت Word و تایپ شده است.

خصوصیات مکانیکی هیدروژل های کامپوزیتی نانوفیبریل های سلولز و آلژینات
Analytical approaches for measuring pesticides, mycotoxins and heavy metals in vegetable oils: A review
به کارگیری نانوذرات برای تحویل کارآمد در سیستم CRISPR/Cas9
پایدارسازی انباشته های چیتوسانی در مقیاس نانو در اسید کربنیک
پالایش آلودگی هوا توسط نانو ژنراتور برق مالشی یا triboelectric بادی به صورت خود شارژ:
Synthesis of Magnetic Nanoparticles of Fe3O4 and CoFe2O4 and Their Surface Modification by Surfactant Adsorption
سنتز نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 و CoFe2O4 و اصلاح سطحی آن ها با جذب سطح فعال
Ab initiocalculations of half-metallic ferromagnetism in Cr-doped MgSe and MgTe semiconductors
محاسبات Ab initio فرومغناطیس نیمه فلزی در نیمه هادی های MgSe و MgTe دوپه شده با کروم
Nano-TiNb2O7/carbon nanotubes composite anode for enhanced lithium-ion storage
آند کامپوزیتی نانو-TiNb2O7/نانولوله کربن برای اصلاح ذخیره سازی یون لیتیم
Asymmetric membrane formation via immersion precipitation method. I. Kinetic effect
تشکیل غشاء نامتقارن به روش ترسیب مواد غوطه ور. I. اثر سینتیکی
review on fundamentals and applications of electrophoretic deposition (EPD)
مروری بر اصول و کاربردهای رسوب گیری الکتروفورزي (EPD)
Characterization and Applications of Calcium Ferrites Based Materials Containing Active Oxygen Species
مشخصه‌یابی و کاربردهای مواد مبتنی بر فریت های کلسیم حاوی گونه های فعال اکسیژن
Characteristics of Electrospun PVA-Aloe vera Nanofibres Produced via Electrospinning
Substrate preference of a Geobacillus maltogenic amylase:A kinetic and thermodynamic analysis
ترجیح بسترهای ژئوباسیلوس مالتوژنیک آمیلاز؛ تجزیه و تحلیل سینتیکی و ترمودینامیکی
Synthesis and properties of long [n]cumulenes (n≥5
سنتز و خواص [n]کومولن های بلند (n≥5)
تاریخچه مختصری از فلورسانس و فسفرسانس پیش از ظهور نظریه کوانتوم
The development of LC-MS
توسعه کروماتوگرافی مایع-اسپکترومتری جرمی
Application of superhydrophobic coatings as a corrosion barrier: A review
کاربرد پوشش های ابرآبگریز به عنوان ممانعت کننده خوردگی: مقاله مروری
Recycling of waste from polymer materials: An overview of the recent works
بازیافت ضایعات مواد پلیمری: مروری بر کارهای تحقیقاتی اخیر

سایر مقالات ترجمه شده شيمی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید