مقالات ترجمه شده پرستاری (صفحه 2)

Biological ageing and cardiovascular disease pdf
افزایش سن بیولوژیک و بیماری قلبی عروقی word
Diagnosing and Treating Moisture-Associated Skin Damage pdf
تشخیص و درمان آسیب های پوستی همراه با رطوبت (سوختگی های پوستی) word
A Randomized Controlled Trial to Determine the Efficacy of Sign Chi Do Exercise on Adaptation to Aging pdf
مطالعه کنترل شده تصادفی برای تعیین کارآیی تمرین ساین چی دو بر تطبیق با بالا رفتن سن word
Family Presence in the Adult Burn Intensive Care Unit During Dressing Changes pdf
حضور خانواده در واحد مراقبت های ویژه سوختگی بزرگسالان در طی تعویض پانسمان word
PROFESSIONAL ETHICS: BEYOND THE CLINICAL COMPETENCY pdf
اخلاق حرفه ای: فراتر از صلاحیت بالینی word
مدیریت تب در کودکان: یک بررسی ملی از آگاهی و برخورد والدین با آن در فرانسه word
Thinking Styles and Psychological Treatment Effectiveness in Caregivers: A Pilot Study pdf
سبک های تفکر و اثربخشی معالجه روان شناختی در مراقبان: یک مطالعه مقدماتی word
Effects of aromatherapy on sleep quality and anxiety of patients pdf
تأثیر رایحه درمانی بر کیفیت خواب و اضطراب بیماران word
Levels of career commitment and career entrenchment of nurses from public and private hospitals pdf
سطوح تعهد حرفه ای و استقرار حرفه ای پرستاران بیمارستان های دولتی و خصوصی word
Effects of Physical Activity and Sedentary Time on the Risk of Heart Failure pdf
اثرات فعالیت فیزیکی و زمان نشستن ( استراحت) بر روی خطر نارسایی قلبی word
Aging, Functional Capacity and Eccentric Exercise Training pdf
پیری ، ظرفیت عملکردی وآموزش تمرین برونگرا word
Laparoscopic Cholecystectomy: A Retrospective Four-Year Study pdf
کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک : یک مطالعه چهار ساله گذشته نگر word
Shampoo-Clay Heals Diaper Rash Faster Than Calendula Officinalis pdf
Shampoo-clay (شامپوی خاک رس) محل خارش پوشک را سریع تر از کانولا التیام می بخشد word
Insights from an expert group meeting on the definition and measurement of unsafe abortion pdf
بینش هایی منشاء گرفته از جلسه ی گروهی متخصص درباره تعریف و سنجش سقط جنین غیر ایمن word
Desmopressin Lyophilisate for the Treatment of Central Diabetes Insipidus: First Experience in Very Young Infants pdf
Clinical supervision and emotional intelligence capabilities: e Excellence in clinical practice pdf
نظارت بالینی و قابلیت های هوش هیجانی: تعالی در فعالیت بالینی word
Non-verbal behaviour in nurse±elderly patient communication pdf
رفتار غیر کلامی در ارتباطات میان پرستار و بیمار مسن word
Moral Accountability and Integrity in Nursing Practice pdf
مسئولیت پذیری اخلاقی و صداقت در کار پرستاری word

سایر مقالات ترجمه شده پرستاری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید