دانلود مقاله ترجمه شده تأثیر آموزش احیای قلبی ریوی (CPR) بر دانش آموزان و دانش CPR، نگرش نسبت به CPR و تمایل به کمک به دیگران و انجام CPR: طرح تحقیقاتی با رویکردهای ترکیبی


چطور این مقاله پزشکی را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2009294 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله پزشکی در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
955,000 ریال
شناسه محصول :
2009294
سال انتشار:
2020
حجم فایل انگلیسی :
392 Kb
حجم فایل فارسی :
121 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

تأثیر آموزش احیای قلبی ریوی (CPR) بر دانش آموزان و دانش CPR، نگرش نسبت به CPR و تمایل به کمک به دیگران و انجام CPR: طرح تحقیقاتی با رویکردهای ترکیبی

عنوان انگليسي

The impact of cardiopulmonary resuscitation (CPR) training on schoolchildren and their CPR knowledge, attitudes toward CPR, and willingness to help others and to perform CPR: mixed methods research design

نویسنده/ناشر/نام مجله

Pivač et al. BMC Public Health

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده پزشکی شامل 11 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 25 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

چکیده

پس زمینه: فواید آموزش احیای قلبی- ریوی برای دانش آموزان کاملاً مشخص است، اما سن مناسب برای معرفی آموزش هنوز مورد بحث می باشد. این یک مسئله بسیار مهم است، زیرا ایست قلبی خارج از بیمارستان یک نگرانی عمده در مورد بهداشت عمومی به شمار می رود. هدف از این مطالعه بررسی تأثیرات اجرای احیای قلبی ریوی بر دانش دانش آموزان در سه کلاس آخر مدارس ابتدایی اسلوونی و تمایل، نگرش و اهداف آنها برای کمک به دیگران و انجام احیای قلبی ریوی بوده است. همچنین تجربه مربیان آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.

روش ها: با استفاده از یک طرح قبل و بعد نمونه های مجزا و گروه های کانونی، از یک طرح تحقیقاتی با روش های ترکیبی استفاده شد. تحقیق در 15 مدرسه ابتدایی دولتی اسلوونی با ارائه آموزش احیای قلبی ریوی انجام شد. گروه های کانونی شامل مربیان و توسعه دهندگان آموزش بودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ساختار یافته از آوریل تا ژوئن 2018 جمع آوری و با استفاده از تحلیل های تک متغیره و دو متغیره تجزیه و تحلیل شدند. سه گروه کانونی در سپتامبر و اکتبر 2018 تشکیل شد. تجزیه و تحلیل محتوای رونویسی بحث انجام شد. این نمونه شامل 764 دانش آموز در سنین 12.5–14.5 سال قبل از آموزش احیای قلبی ریوی و 566 دانش آموز پس از آموزش بود. سه گروه کانونی غیر همگن شامل هشت مربی احیای قلبی ریوی بودند.

نتایج: پس از اجرای آموزش، پیشرفت چشمگیری در دانش احیای قلبی ریوی مشاهده شد که بیشترین پیشرفت در جوانترین گروه سنی (میانگین سنی 12.5 سال) مشاهده شد. بیشترین افزایش بعد از آموزش برای متغیرهای نگرش نسبت به کمک به دیگران (0.001 = p) و اعتماد به نفس (0.001 = p) مشاهده شد. تجزیه و تحلیل گروه های کانونی دو موضوع را به همراه داشت: (الف) تأثیرات آموزش احیای قلبی ریوی بر دانش آموزان و (ب) مسئولیت سیستمی سیستم مدرسه و نهادهای حرفه ای.

نتیجه گیری: پیشرفت چشمگیری در دانش احیای قلبی - ریوی دانش آموزان پس از آموزش ایجاد شد. آشناسازی زودهنگام آموزش توصیه می شود. دانش احیای قلبی ریوی، آگاهی از مسئولیت کمک به دیگران و اعتماد به نفس را برای تأمین احیای قلبی ریوی در کنار هم افزایش می دهد. می توان نتیجه گرفت که آموزش احیای قلبی ریوی زودهنگام برای کودکان بسیار مهم است. این موضوع در کشورهایی که احیای قلبی ریوی هنوز اجباری نیست، باید به عنوان بخش اجباری از برنامه های درسی مدارس گنجانده شود.

احیای قلبی- ریوی :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی

Abstract

Background: The benefits of cardiopulmonary resuscitation training for schoolchildren are well known, but the appropriate age for introducing training is still being discussed. This is a very important issue, since out-of-hospital cardiac arrest is a major public health concern. The objective of this study was to investigate the effects of implemented cardiopulmonary resuscitation training on the knowledge of schoolchildren in the last three grades of Slovenian elementary schools and theirs willingness, attitudes, and intentions toward helping others and performing cardiopulmonary resuscitation. The experience of training instructors was also explored.

Methods: A mixed methods research design was employed, using a Separate Pre-Post Samples Design and focus groups. Research was conducted in 15 Slovenian public elementary schools offering cardiopulmonary resuscitation training. Focus groups included training instructors and developers. Data was collected with a structured questionnaire from April to June 2018 and analyzed using univariate and bivariate analyses. The three focus groups were convened in September and October 2018. Content analysis of the discussion transcriptions was conducted. The sample included 764 schoolchildren aged 12.5–14.5 years before cardiopulmonary resuscitation training and566 schoolchildren after training. Three non-homogeneous focus groups included eight cardiopulmonary resuscitation instructors.

Results: Significant progress in cardiopulmonary resuscitation knowledge was noted after training implementation, with the greatest progress seen in the youngest age group (mean age 12.5). The greatest increase after training was seen for the variables Attitude toward helping others (p = 0.001) and Self-confidence (p = 0.001). Analysis of the focus groups yielded two themes: (a) the effects of cardiopulmonary resuscitation training on schoolchildren, and (b) the systemic responsibility of the school system and professional bodies.

Conclusions: Significant progress in schoolchildren’s cardiopulmonary resuscitation knowledge after training was established. Early introduction of training is recommended. Cardiopulmonary resuscitation knowledge raises awareness of the responsibility to help others and increases self-confidence to provide bystander cardiopulmonary resuscitation. It can be concluded that early cardiopulmonary resuscitation training for children is crucial. It should be a mandatory part of school curricula in those countries where cardiopulmonary resuscitation is not yet mandatory.

Keywords: Skills Basic life support Public health concern Knowledge of schoolchildren
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. همچنین این در گرایش های: کلیه گرایش ها، می تواند کاربرد داشته باشد. [ برچسب: ]
 مقاله پزشکی با ترجمه
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم پزشكی > پزشکی > مقاله های پزشکی و ترجمه فارسی آنها > تأثیر آموزش احیای قلبی ریوی (CPR) بر دانش آموزان و دانش CPR، نگرش نسبت به CPR و تمایل به کمک به دیگران و انجام CPR: طرح تحقیقاتی با رویکردهای ترکیبی
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید