مقالات ترجمه شده داروسازی (صفحه 2)

سم شناسی مولکولی التهابات پوستی و تاول های ناشی از گاز خردل word
Estrogens in the Regulation of Liver Lipid Metabolism pdf
استروژن ها در تنظیم متابولیسم کبدی لیپید word
Anti-obesity effect of Morus bombycis root extract: Anti-lipase activity and lipolytic effect pdf
خاصیت ضدچاقی عصاره ریشه گیاه Morus bombycis : فعالیت ضد لیپاز و تاثیر لیپولیتیک word
نانوتکنولوژی در دارورسانی و مهندسی بافت: از اکتشاف تا کاربرد word
Diabetes mellitus and medicinal plants-a review pdf
مروری بر دیابت و گیاهان دارویی word
NATURAL POLYSACCHARIDE HYDROGELS AS NOVEL EXCIPIENTS FOR MODIFIED DRUG DELIVERY SYSTEMS : A REVIEW pdf
هیدروژل های پلی ساکارید طبیعی به عنوان مواد جانبی جدید جهت اصلاح سیستم های تحویل دارو word
Role of biodegradable polymers in drug delivery pdf
نقش پلیمرهای زیست تجزیه پذیر در رسانش دارو word
From Nanotechnology to Nanomedicine: Applications to Cancer Research pdf
از فناوری نانو تا نانودارو : برنامه های کاربردی برای تحقیقات سرطانی word
Liraglutide: A Once-Daily Incretin Mimetic for the Treatment of Type 2 Diabetes Mellitus pdf
لیراگلوتاید: یک اینکرتین تقلیدی با مصرف یکبار در روز برای درمان دیابت نوع 2 word
Pharmaceutical Mini-Tablets, its Advantages, Formulation Possibilities and General Evaluation Aspects: A Review pdf
Nanotechnology Based Drug Delivery at Cellular Level: a Review pdf
دارورساني بر اساس فن آوري نانو در سطح سلولي: مقاله مروري word
Oil Characteristics of Sweet and Sour Cherry Kernels pdf
ویژگی های روغن هسته آلبالو شیرین و ترش word
Fidaxomicin Is an Inhibitor of the Initiation of Bacterial RNA Synthesis pdf
فیداکسومایسین (FDX) یک مهار کننده ی سنتز RNA باکتری است word
A Case of Wernicke’s Encephalopathy Following Fluorouracil-based Chemotherapy pdf
یک مورد از انسفالوپاتی Wernicke بدنبال شیمی درمانی بر پایه فلئورو اوراسیل word
Frequency of Epidermal Growth Factor Receptor Mutation in Smokers with Lung Cancer Without Pulmonary Emphysema pdf
فراوانی جهش گیرنده عامل رشد اپی درمال در سیگاری های مبتلا به سرطان ریه بدون آمفیزم ریوی word
Cardiovascular activity of a methanolic extract of Digitalis purpurea spp. heywoodii pdf
فعالیت قلبی عروقی عصاره متانولی دیژیتالیس purpurea spp. heywoodii word
Burden of antibiotic resistance in common infectious diseases: role of antibiotic combination therapy. pdf
ANTIDIABETIC EFFECT OF WITHANIA COAGULANS IN EXPERIMENTAL RATS pdf
اثر ضد دیابتی WITHANIA COAGULANS در موش های آزمایشگاهی word
ارتباط بین مصرف شکر و اپیوئید: مروری بر شواهد و کاربردهای بالینی word
The confused cancer patient: a case of 5-fluorouracil– induced encephalopathy pdf
بیمار سرطانی اشتباه گرفته شده: یک مطالعه انسفالوپاتی القا شده با 5-فلئورواوراسیل word

سایر مقالات ترجمه شده داروسازی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید