مقالات ترجمه شده داروسازی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده داروسازی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده داروسازی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

From Nanotechnology to Nanomedicine: Applications to Cancer Research
از فناوری نانو تا نانودارو : برنامه های کاربردی برای تحقیقات سرطانی
Nanotechnology Based Drug Delivery at Cellular Level: a Review
دارورساني بر اساس فن آوري نانو در سطح سلولي: مقاله مروري
Advanced Cell Culture Techniques for Cancer Drug Discovery
روش های کشت سلولی پیشرفته برای کشف دارو
نانوتکنولوژی در دارورسانی و مهندسی بافت: از اکتشاف تا کاربرد
The role of selenium in human conception and pregnancy
نقش سلنيوم در لقاح و بارداري انسان
Burden of antibiotic resistance in common infectious diseases: role of antibiotic combination therapy.
Diabetes mellitus and medicinal plants-a review
مروری بر دیابت و گیاهان دارویی
Sample preservation for the analysis of antibiotics in water
محافظت از نمونه برای تجزیه و تحلیل آنتی بیوتیک ها در آب
Fidaxomicin Is an Inhibitor of the Initiation of Bacterial RNA Synthesis
فیداکسومایسین (FDX) یک مهار کننده ی سنتز RNA باکتری است
N-Heterocyclic carbene metal complexes in medicinal chemistry
کمپلکس های فلزی N-هتروسیکل کاربن در شیمی داروئی
Pharmaceutical Mini-Tablets, its Advantages, Formulation Possibilities and General Evaluation Aspects: A Review
The confused cancer patient: a case of 5-fluorouracil– induced encephalopathy
بیمار سرطانی اشتباه گرفته شده: یک مطالعه انسفالوپاتی القا شده با 5-فلئورواوراسیل
A Case of Wernicke’s Encephalopathy Following Fluorouracil-based Chemotherapy
یک مورد از انسفالوپاتی Wernicke بدنبال شیمی درمانی بر پایه فلئورو اوراسیل
Cyclopia maculata (honeybush tea) stimulates lipolysis in 3T3-L1 adipocytes
Cyclopia macutala (honeybush tea)؛ محرک لیپولیز در آدیپوسیت های 3T3-L1
Anti-obesity effect of Morus bombycis root extract: Anti-lipase activity and lipolytic effect
خاصیت ضدچاقی عصاره ریشه گیاه Morus bombycis : فعالیت ضد لیپاز و تاثیر لیپولیتیک
NATURAL POLYSACCHARIDE HYDROGELS AS NOVEL EXCIPIENTS FOR MODIFIED DRUG DELIVERY SYSTEMS : A REVIEW
هیدروژل های پلی ساکارید طبیعی به عنوان مواد جانبی جدید جهت اصلاح سیستم های تحویل دارو
Role of biodegradable polymers in drug delivery
نقش پلیمرهای زیست تجزیه پذیر در رسانش دارو
سم شناسی مولکولی التهابات پوستی و تاول های ناشی از گاز خردل
Aculeatin, a coumarin derived from Toddalia asiatica (L.) Lam., enhances differentiation and lipolysis of 3T3-L1 adipocytes
Aculeatin، کومارین مشتق از Toddialia asitica (L.) Lam.، و بهبود تفکیک و لیپولیز آدیپوسیت های 3T3-L1
Effect of Magnetic Field on Cancer Cells
اثر ميدان مغناطيسي در سلول هاي سرطاني
وضعیت ویتامین D در کودکان در سن 1-3 سال: مطالعه مقطعی در وکسی، چین

Skip Navigation Links