مقالات ترجمه شده مدیریت جهانگردی (صفحه 1)

The Perceived Impacts of Sport Tourism: An Urban Host Community Perspective pdf
تأثیرات مشاهده شده ی گردشگری ورزشی: چشم انداز یک جامعه شهري ميزبان word
CittaSlow, Slow Cities, Slow Food: Searching for a Model for the Development of Slow Tourism pdf
( CittaSlow)، شهرهاي كم شتاب، غذاهاي كم شتاب: جستجوي مدلي براي توسعه گردشگري كم شتاب word
Re-branding alternative tourism in the Caribbean: The case for slow tourism pdf
شناسايي گزينه هاي گردشگري در كارائيب: نمونه موردي گردشگري كم شتاب word
Questioning Slow As Sustainable pdf
بررسی گردشگری كم شتاب و پایداری word
Developing a conceptual framework for slow travel: a grounded theory approach pdf
توسعه چارچوب مفهومی برای سفر كم شتاب : رويكرد تئوري داده بنياد (پايه اي) word
CHALLENGES OF STRATEGIC MARKETING OF TOURIST DESTINATION UNDER THE CRISIS CONDITIONS pdf
چالش های بازاریابی استراتژیک مقاصد توریستی تحت شرایط بحران word
Android Based Tourist Guide System pdf
سیستم هدایت توریست بر مبنای اندروید word
Modelling and forecasting Australian domestic tourism pdf
مدلسازی و پیش بینی توریسم داخلی استرالیا word
An integrative model of consumers' intentions to purchase travel online pdf
مدلی یکپارچه برای تمایل مشتریان جهت خرید سفر بصورت آنلاین word
SUPPORT FOR RURAL TOURISM Does it Make a Difference? pdf
آیا حمایت از گردشگری روستایی تفاوتی ایجاد می‌کند؟ word
The place of the humanities in today’s knowledge society pdf
جایگاه علوم انسانی در جامعه علمی امروز word
بازاريابي از طريق تلفن‌ همراه و استراتژی‌هاي تبلیغات در صنعت گردشگری و هتل‌داري word
Romanian versus Bulgarian Tourism Labour Market Analysis pdf
تحلیل بازار کار گردشگری رومانی در مقابل بلغارستان word

سایر مقالات ترجمه شده مدیریت جهانگردی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید