مقالات ترجمه شده مدیریت جهانگردی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مدیریت جهانگردی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مدیریت جهانگردی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

The Perceived Impacts of Sport Tourism: An Urban Host Community Perspective
تأثیرات مشاهده شده ی گردشگری ورزشی: چشم انداز یک جامعه شهري ميزبان
CittaSlow, Slow Cities, Slow Food: Searching for a Model for the Development of Slow Tourism
( CittaSlow)، شهرهاي كم شتاب، غذاهاي كم شتاب: جستجوي مدلي براي توسعه گردشگري كم شتاب
Re-branding alternative tourism in the Caribbean: The case for slow tourism
شناسايي گزينه هاي گردشگري در كارائيب: نمونه موردي گردشگري كم شتاب
Questioning Slow As Sustainable
بررسی گردشگری كم شتاب و پایداری
Developing a conceptual framework for slow travel: a grounded theory approach
توسعه چارچوب مفهومی برای سفر كم شتاب : رويكرد تئوري داده بنياد (پايه اي)
CHALLENGES OF STRATEGIC MARKETING OF TOURIST DESTINATION UNDER THE CRISIS CONDITIONS
چالش های بازاریابی استراتژیک مقاصد توریستی تحت شرایط بحران
Android Based Tourist Guide System
سیستم هدایت توریست بر مبنای اندروید
Modelling and forecasting Australian domestic tourism
مدلسازی و پیش بینی توریسم داخلی استرالیا
An integrative model of consumers' intentions to purchase travel online
مدلی یکپارچه برای تمایل مشتریان جهت خرید سفر بصورت آنلاین
SUPPORT FOR RURAL TOURISM Does it Make a Difference?
آیا حمایت از گردشگری روستایی تفاوتی ایجاد می‌کند؟
The place of the humanities in today’s knowledge society
جایگاه علوم انسانی در جامعه علمی امروز
بازاريابي از طريق تلفن‌ همراه و استراتژی‌هاي تبلیغات در صنعت گردشگری و هتل‌داري
Romanian versus Bulgarian Tourism Labour Market Analysis
تحلیل بازار کار گردشگری رومانی در مقابل بلغارستان

Skip Navigation Links