مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی (صفحه 1)

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده 2022 مجموعه مهندسی منابع طبيعی (و سالهای پیشین )

دانلود مقاله ترجمه شده 2022 مجموعه مهندسی منابع طبيعی و سالهای پیشین در این قسمت از پورتال پویان میسر شده است. اگر در جستجوی مقاله 2022 مجموعه مهندسی منابع طبيعی و یا مقالات قدیمی تر مجموعه مهندسی منابع طبيعی هستید، لیست مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی را در ادامه مشاهده نمایید. تعدادی از این مقالات مربوط به کنفرانس های مجموعه مهندسی منابع طبيعی بوده و تعدادی هم مربوط به مجلات ISI مجموعه مهندسی منابع طبيعی هستند.
ابتدا مقاله انگلیسی مجموعه مهندسی منابع طبيعی را به صورت رایگان دانلود و بررسی نمایید. همچنین ترجمه فارسی بخش چکیده برای بررسی کیفیت مقاله ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی ارائه شده است. در صورت تمایل می توانید ترجمه فارسی را به صورت فوری دانلود نمایید. فایل ترجمه فارسی به صورت Word و تایپ شده است.

Challenges to realizing the potential of nature-based solutions
چالش‌های موجود بر سر تحقق پتانسیل راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت (طبیعت بنیان)
A Systemic Tool and Process for Sustainability Assessment
یک ابزار و فرآیند سیستماتیک برای ارزیابی پایداری
Defining biocultural approaches to conservation
تعریف رویکردهای زیست فرهنگی برای حفاظت
اثر سطح نفوذ ناپذیر بر کیفیت آب و آستانه آن در کشور کره
Interaction effect of temperature and thyme essential oil on vase life of cut narcissus flowers
اثر متقابل دما و اسانس آویشن بر طول عمر و ماندگاری شاخه گل های برشی نرگس
In Vitro Culture of Zygotic Embryos of Ilex Species
کشت درون شیشه ای رویان های زایگوتیک گونه های Ilex
Land use/cover disturbance due to tourism in Jeseníky Mountain, Czech Republic: A remote sensing and GIS based approach
Research on the fundamental principles of China’s marine invasive species prevention legislation
پژوهش در مورد اصول اساسی قانون پیشگیری از گونه های مهاجم دریایی چین
Community Empowerment through Appropriate Technology: Sustaining the Sustainable Development
توانمند سازی جامعه از طریق فنآوری مناسب: حفظ توسعه ی پایدار
A model-based integrated assessment of land degradation by water erosion in a valuable Spanish rangeland
ارزیابی یکپارچه مدل محورتخریب اراضی ناشی از فرسایش آب دریک مرتع پرارزش اسپانیا
Virtual Water Trade as a Solution for Water Scarcity in Egypt
تجارت مجازی آب به عنوان راه حلی برای امنیت آب در مصر
Application of Geostatistical Analysis for Evaluating Variation in Groundwater Characteristics
کاربرد تحلیل زمین آماری برای ارزیابی پراکنش در ویژگی های آب زیرزمینی
Application of kriging and cokriging in spatial estimation of groundwater quality parameters
کاربرد کریجینگ و کوکریجینگ در تخمین فضایی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی
Microbial Characterization of A Chemolithotrophic Bacterial Strain Isolated from Iron Mine Overburden Spoil
توصیف خصوصیات میکروبی یک سویه باکتریایی کیمولیتوتروفیک جدا شده از ضایعات معدن آهن
Reduction of ferric iron in synthetic medium amended with acetate as a sole carbon source
کاهش آهن فریک در یک واسطه مصنوعی اصلاح شده توسط استات به عنوان تنها منبع کربن
Biomarkers, Bioindicators, and Ecological Risk Assessment—A Brief Review and Evaluation
زیست نشانگرها، زیست شناساگرها و ارزیابی خطر زیست محیطی- مرور و بررسی کوتاه
Communication of Climate Change Uncertainty to Stakeholders Using the Scenario Approach
ارتباط عدم قطعیت آب و هوا با سهامداران با استفاده از روش سناریو
Impact of terrain attributes, parent material and soil types on gully erosion
اثر ویژگیهای زمین، مواد بستر و انواع خاک بر روی فرسایش خندقی
Adsorption of cobalt ions from waste water on activated Saudi clays
جذب یون‌های کبالت از فاضلاب بر روی خاک‌های رس فعال‌شده عربستان سعودی

سایر مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید