مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی (صفحه 1)

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده 2021 مجموعه مهندسی منابع طبيعی (و سالهای پیشین )

دانلود مقاله ترجمه شده 2021 مجموعه مهندسی منابع طبيعی و سالهای پیشین در این قسمت از پورتال پویان میسر شده است. اگر در جستجوی مقاله 2021 مجموعه مهندسی منابع طبيعی و یا مقالات قدیمی تر مجموعه مهندسی منابع طبيعی هستید، لیست مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی را در ادامه مشاهده نمایید. تعدادی از این مقالات مربوط به کنفرانس های مجموعه مهندسی منابع طبيعی بوده و تعدادی هم مربوط به مجلات ISI مجموعه مهندسی منابع طبيعی هستند.
ابتدا مقاله انگلیسی مجموعه مهندسی منابع طبيعی را به صورت رایگان دانلود و بررسی نمایید. همچنین ترجمه فارسی بخش چکیده برای بررسی کیفیت مقاله ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی ارائه شده است. در صورت تمایل می توانید ترجمه فارسی را به صورت فوری دانلود نمایید. فایل ترجمه فارسی به صورت Word و تایپ شده است.

An overview of the modification methods of activated carbon for its water treatment applications
مروری بر روش های اصلاح کربن فعال برای کاربردهای تصفیه آب
Prebiotics in aquaculture: a review
پربیوتیک ها در آبزی پروری: مقاله مروری
رفتار محیطی و اکو سمی بودن نانوذرات ساخته شده برای جلبک ها، گیاهان و قارچ ها
Management of Drought
مدیریت خشکسالی
GIS AIDED AVALANCHE WARNING IN NORWAY
اخطار بهمن با کمک GIS در نروژ
Heavy metal adsorption by modified oak sawdust: Thermodynamics and kinetics
جذب سطحی فلزات سنگین توسط خاک اره بلوط اصلاح شده: ترمودینامیک و سینتیک
Heavy metal adsorption onto agro-based waste materials: A review
جذب سطحی فلز سنگین بر روی ضایعات پایه کشاورزی: مرور
EFFECT OF AIR POLLUTION ON CARBOHYDRATE AND NUTRIENTS CONCENTRATIONS IN SOME DECIDUOUS TREE SPECIES
Impact Assessment of Air Pollution Stress on Plant Species through Biochemical Estimations
ارزیابی تأثیر آلودگی هوا بر گونه‌های گیاهی از طریق بر آورد شیمیایی
Histological changes in leaves of Salix alba under air pollution effect
تغییرات ساختاری و میکرومورفولوژی در برگهای Salix alba ( بید سفید) تحت اثر آلودگی هوا
Climate, Energy Security and Innovation
آب و هوا، امنیت انرژی و نوآوری
Has CO2 Emission Increased the Iranian Economic Growth?
آیا انتشار گاز اکسید کربن سبب افزایش رشد اقتصادی ایران شده است؟
Characterizing vertical forest structure using small-footprint airborne LiDAR
THE REMOVAL OF HEAVY-METAL IONS BY SEAWEEDS AND THEIR DERIVATIVES
حذف یونهای فلزات سنگین توسط جلبک‌های دریایی و مشتقات آنها
Creating a Culture to Deliver Sustainable HSE Performance
ایجاد یک فرهنگ برای ارایه عملکرد HSE پایدار
FAST-TRACK EVALUATION OF A COMPACT CHEMICALLY ENHANCED-TRICKLING FILTER SYSTEM
ارزیابی سریع سیستم پیشرفتۀ شیمیایی فیلترچکنده فشرده
The use of the GIS into the Forest Fire prediction. The Simulation Model
استفاده از GIS برای پیش بینی آتش سوزی جنگل . مدل شبیه سازی
Dioxins sources and current remediation technologies — A review
منابع دی اکسین و فناوری های موجود برای کاهش آن ــ بررسی متون
Bioremediation of petroleum hydrocarbon contaminants in marine habitats
زیست پالایی آلاینده های هیدروکربنی نفت خام در زیستگاه های دریایی
Supply-side approaches to the economic valuation of coastal and marine habitat in the Red Sea
روش طرف عرضه برای ارزیابی اقتصادی زیستگاه های ساحلی و دریایی در دریای سرخ
Fusion of LiDAR and imagery for estimating forest canopy fuels
تلفیق ليدار و تصاویر اپتيکي برای برآورد سوخت تاج پوشش جنگل

سایر مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید