مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی (صفحه 7)

Cold Acclimation and Freezing Tolerance in Plants pdf
سازگاري با سرما و تحمل انجماد در گياهان word
Production and Applications of Artificial seeds: A Review pdf
تولید و کاربردهای دانه های مصنوعی: یک مرور کلی word
Interaction effect of temperature and thyme essential oil on vase life of cut narcissus flowers pdf
اثر متقابل دما و اسانس آویشن بر طول عمر و ماندگاری شاخه گل های برشی نرگس word
Monitoring of Rice Field using SAR Data and Optical Data pdf
مانیتورینگ شالیزار برنج با استفاده از داده های SAR و داده های اپتیک word
Effects of different cytokinins on chlorophyll retention in the moss Bryum argenteum pdf
اثر سیتوکینین های مختلف بر ماندگاری کلروفیل در خزه Bryum argenteum word
Chemical analysis of olive and palm pollen: Antioxidant and antimicrobial activation properties pdf
آنالیز شیمیایی گرده زیتون و خرما؛ بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی word
THE EFFECT OF SUPLEMENTATION FERMENTED KOMBUCHA TEA ON FAT AND CHOLESTEROL LEVELS OF DUCK MEAT pdf
اثر چای تخمیر شده مکمل کامبوچا بر سطوح چربی و کلسترول گوشت اردک word
Hormone Signaling Pathways in Plants: The Role of Jasmonic Acid in Plant Cell Signaling pdf
مسیرهای علامت دهی هورمون در گیاهان: نقش اسید Jasmonic در سیگنالدهی سلول گیاهی word
Artificial insemination practice in British United Turkeys: a report in Iran pdf
تلقیح مصنوعی بوقلمون های BUT: گزارشی از ایران word

سایر مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید