مقالات ترجمه شده مهندسی مواد (صفحه 1)

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده 2022 مهندسی مواد (و سالهای پیشین )

دانلود مقاله ترجمه شده 2022 مهندسی مواد و سالهای پیشین در این قسمت از پورتال پویان میسر شده است. اگر در جستجوی مقاله 2022 مهندسی مواد و یا مقالات قدیمی تر مهندسی مواد هستید، لیست مقالات ترجمه شده مهندسی مواد را در ادامه مشاهده نمایید. تعدادی از این مقالات مربوط به کنفرانس های مهندسی مواد بوده و تعدادی هم مربوط به مجلات ISI مهندسی مواد هستند.
ابتدا مقاله انگلیسی مهندسی مواد را به صورت رایگان دانلود و بررسی نمایید. همچنین ترجمه فارسی بخش چکیده برای بررسی کیفیت مقاله ترجمه شده مهندسی مواد ارائه شده است. در صورت تمایل می توانید ترجمه فارسی را به صورت فوری دانلود نمایید. فایل ترجمه فارسی به صورت Word و تایپ شده است.

A Study on Warm Hydroforming of Al and Mg Sheet Materials: Mechanism and Proper Temperature Conditions
بررسی فرآیند هیدروفرمینگ ورق های آلومینیمی و منیزیمی: مکانیزم و شرایط دمایی مناسب
Thermo-mechanical characterization of Cu–Al–Ni shape memory alloys elaborated by powder metallurgy
خصوصیات ترمومکانیکی آلیاژ حافظه دار Cu-Al-Ni که توسط متالورژی پودر تهیه شده
Review on natural dye sensitized solar cells: Operation, materials and methods
مروری بر سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگدانه‌های طبیعی: ساخت، مواد و روش‌ها
Comparison Study of Microstructure and Phase Evolution in Mg-Nd- and Mg-Gd-Based Alloys
مطالعه مقایسه ای روی ریزساختار و تحول فازی در آلیاژهای پایه Mg-Nd و Mg-Gd
Self-healing materials: a review
مروری بر مواد خودترمیم
Neck propagation
اشاعه گلویی
Application of superhydrophobic coatings as a corrosion barrier: A review
کاربرد پوشش های ابرآبگریز به عنوان ممانعت کننده خوردگی: مقاله مروری
تولید نانو TiO2 از طریق تجزیه ایلمنیت با سولفوریک اسید توسط روش فاز مایع
Microstructural Response of Directionally Solidified Rene´ 80 Superalloy to Gas-Tungsten Arc Welding
ریزساختار حاصل از انجماد جهت دار سوپرآلیاژ Rene 80 توسط روش جوشکاری قوسی گاز تنگستن
Temperature Fields Produced by Traveling Distributed Heat Sources
میدان دمایی تولیدشده توسط منابع حرارتی توزیع‌شده متحرک
بررسی اثر سیلیکون روی خوردگی دما بالای آلیاژهای FeCrAl ضعیف در هوای مرطوب
The effect of HfC content on mechanical properties HfC–W composites
تأثیر مقدار HfC بر خواص مکانیکی کامپوزیت های HfC-W
Application of dilatometric analysis to the study of solid–solid phase transformations in steels
به کارگیری تحلیل های دیلاتومتری به منظور مطالعه استحاله های فازی جامد-جامد در فولادها
Risk assessment of aging ship hull structures in the presence of corrosion and fatigue
برآورد ریسک اسکلت بدنه کشتی تحت اثر خوردگی وخستگی
Effects of friction model on forging process of Ti-6Al-4V turbine blade considering the influence of sliding velocity
The relation between liquation and solidification cracks in pulsed laser welding of 2024 aluminium alloy
رابطه میان ترک های ذوب و انجماد در جوشکاری پالس لیزری آلیاژ آلومینیوم 2024
Fatigue failure of a rear axle shaft of an automobile
شکست خستگی شافت محور عقب یک خودرو
PREDICTION OF IRRADIATION EMBRITTLEMENT IN WWER-440 REACTOR PRESSURE VESSEL MATERIALS
پیش بینی شکنندگی تابشی در مواد محفظه فشار راکتور WWER-440
اثرات عملیات حرارتی متداول بر مقاومت به سایش فولاد ابزار AISI H13
Microstructure of spark plasma sintered silicon carbide with Al-B-C
میکروساختار کاربید سیلیکون زینترشده به همراه Al-B-C به کمک قوس پلاسما
Improved processing of carbon nanotube/magnesium alloy composites
بهبود فرآوری کامپوزیت های نانو لولة کربنی/آلیاژ منیزیم
Microstructural Analysis of Laser-Beam-Welded Directionally Solidified INCONEL 738
آنالیز میکروساختاری جوشکاری یک طرفه‌ی جامد اینکونل 738 با پرتو لیزری
تاثیر سختی پرتابه بر روی تغییر شکل و رفتار شکست در آزمایش ضربه تیلور

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی مواد

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید