مقالات ترجمه شده مهندسی مواد گرایش سرامیک

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی مواد گرایش سرامیک به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی مواد گرایش سرامیک نمایید.

review on fundamentals and applications of electrophoretic deposition (EPD)
مروری بر اصول و کاربردهای رسوب گیری الکتروفورزي (EPD)
THE INFLUENCE OF PARAMETERS IN SILICA SOL-GEL PROCESS
تأثیر پارامترها در فرآیند سل-ژل سیلیکا
Synthesis and oxidation behavior of chromium silicide (Cr3Si) nanorods
سنتز و رفتار اكسيداسيون نانو ميله ها ي سيليسيد كرم (Cr3Si)
Microstructure of spark plasma sintered silicon carbide with Al-B-C
میکروساختار کاربید سیلیکون زینترشده به همراه Al-B-C به کمک قوس پلاسما

Skip Navigation Links