مقالات ترجمه شده مهندسی مواد گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی مواد گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی مواد گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Asymmetric membrane formation via immersion precipitation method. I. Kinetic effect
تشکیل غشاء نامتقارن به روش ترسیب مواد غوطه ور. I. اثر سینتیکی
PREDICTION OF IRRADIATION EMBRITTLEMENT IN WWER-440 REACTOR PRESSURE VESSEL MATERIALS
پیش بینی شکنندگی تابشی در مواد محفظه فشار راکتور WWER-440
Thermo-mechanical characterization of Cu–Al–Ni shape memory alloys elaborated by powder metallurgy
خصوصیات ترمومکانیکی آلیاژ حافظه دار Cu-Al-Ni که توسط متالورژی پودر تهیه شده
Microstructure and electronic properties of ultra-nano-crystalline-diamond thin films
ویژگی‌های میکروساختاری و الکترونیکی فیلم‌های نازک الماس بلورین اولترانانو
بررسی اثر سیلیکون روی خوردگی دما بالای آلیاژهای FeCrAl ضعیف در هوای مرطوب
تاثیر مقدار نیکل بر خواص کششی و استحاله مارتنزیت کرنشی فولاد زنگ نزن 304
Sintered Valve Seat Inserts - Microstructural Characterisation
نشیمنگاه‌های سوپاپ سینتر شده- بررسی‌های ریزساختاری
Application of superhydrophobic coatings as a corrosion barrier: A review
کاربرد پوشش های ابرآبگریز به عنوان ممانعت کننده خوردگی: مقاله مروری
Synthesis and Some Physical Properties of Magnetite (Fe3O4) Nanoparticles
سنتز و برخی از خصوصیات فیزیکی نانوذرات مگنتیت (Fe3O4)
Lithium Carbonate Recovery from Cathode Scrap of Spent Lithium-ion Battery – a Closed-loop Process
بازیافت کربنات لیتیوم از ضایعات کاتدی باتری لیتیومی یونی مصرف شده – یک فرآیند حلقه بسته
Nanoparticle Preparation and Its Application - A Nanotechnology Particle Project in Japan
تهیه نانوذرات و کاربرد آنها – پروژه فناوری نانوذرات در ژاپن
BIOACTIVE COATINGS ON 316L STAINLESS STEEL IMPLANTS
پوشش های زیست فعال بر روی ایمپلنت های استینس استیل 316L
Improved processing of carbon nanotube/magnesium alloy composites
بهبود فرآوری کامپوزیت های نانو لولة کربنی/آلیاژ منیزیم
Stable delivery of nano-beams for advanced nano-scale analyses
تحویل پایدار نانو پرتوها برای تحلیل های پیشرفته مقیاس نانو
Corrosion fatigue behavior of additively manufactured biodegradable porous iron
رفتار خوردگی خستگی ماده افزودنی مصنوعی آهن متخلخل زیست تخریب پذیر
How to make interlocked nanocarbons
نحوه تهیه نانوکربن های همبند
Structural and Optical Characterization of ZnO thin films by Sol- Gel Method
تعیین خواص نوری و ساختاری فیلم های نازک ZnO با استفاده از روش سل- ژل

Skip Navigation Links