مقالات ترجمه شده مهندسی مواد (صفحه 4)

Stable delivery of nano-beams for advanced nano-scale analyses pdf
تحویل پایدار نانو پرتوها برای تحلیل های پیشرفته مقیاس نانو word
Corrosion fatigue behavior of additively manufactured biodegradable porous iron pdf
رفتار خوردگی خستگی ماده افزودنی مصنوعی آهن متخلخل زیست تخریب پذیر word
How to make interlocked nanocarbons pdf
نحوه تهیه نانوکربن های همبند word
Structural and Optical Characterization of ZnO thin films by Sol- Gel Method pdf
تعیین خواص نوری و ساختاری فیلم های نازک ZnO با استفاده از روش سل- ژل word
Sol-Gel Preparation of Nanoscale TiO2/SiO2 Composite for Eliminating of Con Red Azo Dye pdf
تولید نانوکامپوزیت TiO2/SiO2 از طریق روش سُل- ژل برای حذف رنگینة Congo Red Azo word
Recent development of graphene materials applied in polymer solar cell pdf
توسعه مواد گرافنی در سلول های خورشیدی پلیمری word
Study of new process technology for low-grade refractory zinc oxide ore pdf
مطالعه تکنولوژی فراوری جدید برای کانسنگ اکسید روی نسوز عیار پایین word
Green synthesis of pyrite nanoparticles for energy conversion and storage: a spectroscopic investigation pdf
سنتز سبز نانوذرات پیریت برای تبدیل و ذخیره انرژی: بررسی مبتنی بر طیف سنجی word
سنتز نانو میله های پیریت FeS2 با یک روش هیدروترمال ساده و فعالیت فوتوکاتالیستی آن word
Aqueous synthesis of finely divided pyrite particles pdf
سنتز ذرات پیریت ریز و کاملاً یکنواخت در محلول آبی word
تاثیر سختی پرتابه بر روی تغییر شکل و رفتار شکست در آزمایش ضربه تیلور word
New approaches for extracting and recovering metals from mine tailings pdf
روش های جدید استخراج و بازیافت فلزات از پسماندهای معدنی word
Self-healing materials: a review pdf
مروری بر مواد خودترمیم word
Grain refinement of aluminum alloys: Part II. Confirmation of, and a mechanism for, the solute paradigm pdf
ریزدانه کردن آلیاژهای آلومینیوم: قسمت 2. تأیید الگوی عنصرحل شونده و مکانیزمی برای آن word
Synthesis of high purity rutile nanoparticles from medium-grade Egyptian natural ilmenite pdf
سنتز نانوذرات روتایل با خلوص بالا از ایلمنیت طبیعی مصری با گرید متوسط word
Replacing nano-clay for kaolin in ultramarine pigments pdf
جایگزینی کائولین با نانو رُس در رنگدانه های اولترامارین word
تولید نانو TiO2 از طریق تجزیه ایلمنیت با سولفوریک اسید توسط روش فاز مایع word
Effects of friction model on forging process of Ti-6Al-4V turbine blade considering the influence of sliding velocity pdf

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی مواد

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید