مقالات ترجمه شده مهندسی مواد (صفحه 1)

Nanocomposites as Advanced Materials for Aerospace Industry pdf
نانوکامپوزیت ها به عنوان مواد پیشرفته برای صنعت هوا و فضا word
review on fundamentals and applications of electrophoretic deposition (EPD) pdf
مروری بر اصول و کاربردهای رسوب گیری الکتروفورزي (EPD) word
Improvement of in vitro titanium bioactivity by three different surface treatments pdf
بهبود زیست فعالی تیتانیوم در شرایط ازمایشگاهی با استفاده از سه روش متفاوت اماده سازی سطح word
Microstructure and mechanical properties of Al/SiO2 composite produced by CAR process pdf
خواص مکانیکی و ریزساختار ترکیب Al/SiO2 ساخته شده به روش فرآیند CAR word
Microstructure and thermal expansion behavior of spray-deposited Al–50Si pdf
میکروساختار و رفتار انبساط گرمایی Al-50Si رسوب داده شده بوسیله پاشش word
Transparent MgF2-films by sol–gel coating: Synthesis and optical properties pdf
لایه‌های شفاف MgF2 به وجود آمده با سل-ژل: خواص ترکیبی و نوری word
Effects of heat treatment on mechanical properties of modified cast AISI D3 tool steel pdf
تأثیر عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی فولاد ابزار اصلاح و ریخته گری شده AISI D3 word
The effect of addition of Nd and Ce on the microstructure and mechanical properties of ZM21 Mg alloy pdf
اثر افزودن Nd و Ce بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم ZM21 word
A Study on Warm Hydroforming of Al and Mg Sheet Materials: Mechanism and Proper Temperature Conditions pdf
بررسی فرآیند هیدروفرمینگ ورق های آلومینیمی و منیزیمی: مکانیزم و شرایط دمایی مناسب word
هترواپیتاکسی سه بعدی : مسیری جدید برای ترکیب یکپارچه مواد نامتناسب با سیلیکون word
THE REALITY OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIAL PRODUCTS pdf
تحقق ساخت محصولات با مواد مدرج تابعی word
Fatigue failure of a rear axle shaft of an automobile pdf
شکست خستگی شافت محور عقب یک خودرو word
Temperature Fields Produced by Traveling Distributed Heat Sources pdf
میدان دمایی تولیدشده توسط منابع حرارتی توزیع‌شده متحرک word
Push rod failure analysis of a mining heavy dump truck pdf
تحلیل شکست میله فشاری یک کامیون کمپرسی سنگین معدنی word
Risk assessment of aging ship hull structures in the presence of corrosion and fatigue pdf
برآورد ریسک اسکلت بدنه کشتی تحت اثر خوردگی وخستگی word
اثرات عملیات حرارتی متداول بر مقاومت به سایش فولاد ابزار AISI H13 word
INTERMETALLIC Ni3Al-BASE ALLOY: A PROMISING MATERIAL FOR TURBINE BLADES pdf
آلیاژ بین فلزی پایه Ni3Al: آلیاژی جدید و مناسب برای پره های توربین word
Interface Engineering of Carbon- Fiber Reinforced Mg±Al Alloys pdf
مهندسی سطح مشترک فیبر- کربن با آلیاژهای تقویت شده Mg±Al word
Comparison Study of Microstructure and Phase Evolution in Mg-Nd- and Mg-Gd-Based Alloys pdf
مطالعه مقایسه ای روی ریزساختار و تحول فازی در آلیاژهای پایه Mg-Nd و Mg-Gd word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی مواد

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید