مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر (صفحه 2)

The Effect of SiO2 Shell on the Suppression of Photocatalytic Activity of TiO2 and ZnO Nanoparticles pdf
اثر پوستة SiO2 بر کاهش فعالیت فتوکاتالیستی نانوذرات TiO2 و ZnO word
Calculation of relaxation spectra from mechanical spectra in MATLAB pdf
محاسبه طیف آسایش از طیف مکانیکی در MATLAB word
Surface quality of PVC fittings based on the design of the sprue pdf
تاثیر طراحی اسپرو بر کیفیت سطح اتصالات pvc word
Extraction of chitin from prawn shells and conversion to low molecular mass chitosan pdf
استخراج چیتین از پوسته میگو و تبدیل آن به چیتوسان با وزن مولکولی پایین word
Modification of PLA Fibres with Bioacceptable Hydrophilic Polymers pdf
اصلاح الیاف PLA با استفاده از پلیمرهای آبدوست زیست تخریب پذیر word
EXTRACTION AND CHARACTERIZATION OF CHITIN FROM CRUSTACEANS pdf
استخراج و خصوصیت کیتن (لاک) از بندپایان سخت پوست word
Hydrophobic ZnO-TiO2 Nanocomposite with Photocatalytic Promoting Self-Cleaning Surface pdf
نانوکامپوزیت آبگریز ZnO-TiO2 با فتوکاتالیست و بهبود خودتمیزشوندگی سطح word
A new technology for treatment of PVC waste pdf
تکنولوژی جدید ضایعات pvc word
The influence of carbon nanotubes on the PVC glass transition temperature pdf
تاثیر نانو لوله های کربنی بر دمای انتقال شیشه ای pvc word
Metal lanolin fatty acid as novel thermal stabilizers for rigid poly(vinyl chloride) pdf
معرفی اسید چرب لانولین فلزی به عنوان استابلایزر نوین برای پی وی سی سخت word
Polymer modified asphalt binders pdf
استفاده از چسپ های اصلاح شده پلیمری در آسفالت جاده ها word
Monitoring the effect of chlorine on the ageing of polypropylene pipes by infrared microscopy pdf
نظارت بر اثر کلر در پیرسازی لوله های پلی پروپیلن با میکروسکوپی مادون قرمز word
نانوکامپوزیت های کیتوسان/ نقره : هم افزایی فعالیت ضد باکتری نانوذرات و یون های نقره word
پيوند انيدريدمالئيک روي پلي اتيلن در محيط همگن و در حضور آغازگرهاي راديکالي word
Development and application of conducting shape memory polyurethane actuators pdf
توسعه و کاربرد محرک های پلی یورتان حافظه شکلی رسانا word
Maleic Acid Grafting on Low Density Polyethylene pdf
پيوند زدن اسيدمالئيک روي پلي اتيلن با چگالي پايين word
Sol–gel synthesis of antibacterial hybrid coatings on titanium pdf
سنتز سل- ژل پوشش های ترکیبی ضد باکتری روی تیتانیوم word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید