مقالات ترجمه شده مهندسی نفت (صفحه 1)

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده 2022 مهندسی نفت (و سالهای پیشین )

دانلود مقاله ترجمه شده 2022 مهندسی نفت و سالهای پیشین در این قسمت از پورتال پویان میسر شده است. اگر در جستجوی مقاله 2022 مهندسی نفت و یا مقالات قدیمی تر مهندسی نفت هستید، لیست مقالات ترجمه شده مهندسی نفت را در ادامه مشاهده نمایید. تعدادی از این مقالات مربوط به کنفرانس های مهندسی نفت بوده و تعدادی هم مربوط به مجلات ISI مهندسی نفت هستند.
ابتدا مقاله انگلیسی مهندسی نفت را به صورت رایگان دانلود و بررسی نمایید. همچنین ترجمه فارسی بخش چکیده برای بررسی کیفیت مقاله ترجمه شده مهندسی نفت ارائه شده است. در صورت تمایل می توانید ترجمه فارسی را به صورت فوری دانلود نمایید. فایل ترجمه فارسی به صورت Word و تایپ شده است.

NEW COREFLOOD SIMULATOR BASED ON INDEPENDENT TREATMENT OF IN-SITU SATURATION AND PRESSURE DATA
شبیه ساز جدید سیلاب زنی مغزه بر مبنای اصلاح مستقل اشباع درجا و داده های فشاری
RATE EFFECTS ON WATER-OIL RELATIVE PERMEABILITY
تا ثیرات دبی روی تراوایی نسبی آب – نفت
Experimental investigation of the pore structure characteristics of the Garau gas shale formation in the Lurestan Basin, Iran
بررسی آزمایشگاهی خصوصیات ساختمانی منفذی سازند شیل گازی گرو در حوضه لرستان، ایران
THERMAL ANALYSIS OF HEAT PIPE USING TAGUCHI METHOD
آنالیزحرارتی لوله گرمایی با استفاده از روش تاگوچی
Nano-Graphite Oxide as Ultrastrong Fluid-Loss-Control Additive in Water-Based Drilling Fluids
Separation of Asphaltenes and Lube Oil from Petroleum Residuum by Supercritical Deasphalting
جداسازی آسفالتین و نفت روغنی از نفت پسماند توسط آسفالتین زدایی فوق بحرانی
تخمین تراوایی نسبی نفت با استفاده از آزمایش های ریزش ثقلی: مدل ها و دقت
A technique for measuring two-phase relative permeability in porous media via X-ray CT measurements
On the oxidative coupling of methane with carbon dioxide over CeO2/ZnO nanocatalysts
زوج شدن اکسایشی متان با دی اکسید کربن برروي نانوکاتالیست CeO2/ZnO
Analysis of the Impact of Managed Pressure Drilling Technology on Current Casing Program Design Methods
تحلیل اثر فناوری حفاری فشار تنظیم شده بر روش های طراحی برنامه پوشش جاری
Analyses of stress strain behavior and constitutive model of artificial methane hydrate
تحلیل رفتار فشار کششی و مدل سازنده ی هیدرات متان مصنوعی
Design of High Sensitive Pressure and Temperature Sensor Using Photonic Crystal Fiber for Downhole Application
طراحی حسگر فشار و دمای بسیار حساس با استفاده از فیبر کریستال فوتونی برای کاربردهای درون چاهی
Use of Co-Solvents to Improve Alkaline-Polymer Flooding
استفاده از حلال های کمکی برای بهبود سیلاب زنی قلیا-پلیمر
Computer Simulations of Proppant Transport in a Hydraulic Fracture
شبیه سازی رایانه ای انتقال پروپانت در یک شکاف هیدرولیکی
Low Salinity Waterflood at Reduced Capillarity
سیلاب با شوری کم در موئینگی کاهش یافته
Characterization and modeling of a crude oil desalting plant by a statistically designed approach
مدلسازی و تبیین مشخصات یک واحد نمک‌زدایی از نفت خام با استفاده از رویکرد آماری
Characterizing petroleum hydrocarbons deposited on road surfaces in urban environments
مشخصات هیدروکربن های نفتی انباشته‌شده روی سطوح جاده در محیط های شهری
A thermodynamic model for wax deposition phenomena
یک مدل ترمودینامیکی برای پدیده رسوب واکس

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی نفت

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید