مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 10)

Porosity and Pore Size Distribution pdf
توزیع تخلل و اندازه خلل و فرج word
Constrained optimization for 1-D dynamic and earthquake response analysis of hybrid base-isolation systems pdf
بهینه سازی مقید برای تحلیل پاسخ زلزله ی دینامیکی یک بعدی در سیستم های جداسازی – پایه مرکب word
Geostatistical modeling of spatial variability of SPT data for a borax stockpile site pdf
مدل سازی زمین آماری تغییرپذیری مکانی داده های SPT برای یک سایت ذخیره ی بوراکس word
The stability of gabion walls for earth retaining structures pdf
پایداری دیوارهای گابیونی برای سازه های نگهدارنده زمین word
Durable and sustainable overlay with ECC pdf
روکش با دوام و پایدار با ECC word
روش جدید تقویت ساختمان اصلی مدرسه در ترکیه : استفاده از دیوار برشی خارجی word
Finite element modeling of prestressed concrete spandrel beams pdf
مدل‌سازی اجزا محدودیِ تیرکوپله دارای بتن پیش‌تنیده word
Simulation of Tensile Bolts in Finite Element Modeling of Semi-rigid Beam-to-column Connections pdf
شبیه سازی بولت های کششی در مدلسازی المان محدود اتصالات نیمه گیردار تیر- ستون word
Static analysis of orthotropic curved bridge decks pdf
تحلیل استاتیکی عرشه های پل قوسی دوسانگرد word
Undrained cyclic behavior of bentonite–sand mixtures and factors affecting it pdf
رفتار سیکلی مخلوط ماسه-بنتونیت و عوامل تاثیر گذار بر روی آن word
Stability of waterfront retaining wall subjected to pseudo-static earthquake forces pdf
پایداری دیوار حائل آبنما در معرض نیروهای زلزله ی شبه استاتیک word
Application of finite element method to an overhead crane bridge pdf
کاربرد اجزای محدود در طراحی ریل جرثقیل سقفی word
STRUCTURAL OPTIMIZATION USING BIG BANG-BIG CRUNCH ALGORITHM: A REVIEW pdf
مروری بر بهینه سازی سازه ای با استفاده از الگوریتم بیگ بنگ – بیگ کرانچ word
Current Trends in Construction Site Layout Planning pdf
مطالعات اخیر در زمینه طراحی چیدمان کارگاهی word
Effect of viscous heating in fluid damper on the vibration isolation performance pdf
تاثیر افزایش حرارت ویسکوز بر عملکرد جداسازی لرزه ای میراگرهای مایع word
Preliminary study on the water permeability and microstructure of concrete incorporating nano-SiO2 pdf
مطالعات مقدماتی نفوذپذیری آب و ساختار میکروی بتن نانوسیلیکاته word
Effect of Highway Geometric Characteristics on Capacity Loss pdf
تأثیر مشخصات هندسی بزرگراه بر روی افت ظرفیت word
Influence of rotations on the critical state of soil mechanics pdf
اثر دوران ها بر حالت های بحرانی مکانیک خاک word
Factors Affecting Cost Overruns in Micro-scaled Construction Companies pdf
عوامل موثر بر سرریز هزینه در کمپانی های ساخت و ساز میکرومقیاس word
A practical design method for reinforced concrete structures with viscous dampers pdf
یک روش عملی برای طراحی سازه های بتن آرمه با میراگرهای ویسکوز word
Construction scheduling using Genetic Algorithm based on Building Information Model pdf
زمان بندی ساخت با استفاده از الگوریتم ژنتیک برمبنای مدل اطلاعات ساختمان word
بررسی دال بتنی با عملکرد فوق‌العاده بالا و دال بتنی با مقاومت نرمال تحت انفجار تماسی word
Hybrid effect of carbon nanotube and nano-clay on physico-mechanical properties of cement mortar pdf
اثر ترکیبی نانو لوله های کربنی و نانورس بر خواص فیزیکی- مکانیکی ملات سیمان word
New geometric design consistency model based on operating speed profiles for road safety evaluation pdf
مدل سازگاری طرح هندسی جدید مبتنی بر پروفایلهای سرعت عامل برای ارزیابی ایمنی جاده word
ON THE APPLICABILITY OF PUSHOVER ANALYSIS FOR SEISMIC EVALUATION OF MEDIUM- AND HIGH-RISE BUILDINGS pdf
راجع به کاربرد تحلیل پوش آور در ارزیابی لرزه ای ساختمان های با ارتفاع متوسط و بلند word
Buckling of FGM cylindrical shells subjected to pure bending load pdf
کمانش پوسته های استوانه ای FGM تحت بارگذاری خمشی خالص word
Nanoscale characterization of engineered cementitious composites (ECC) pdf
بررسی خصوصیات کامپوزیت های سیمانی مهندسی شده در مقیاس نانو (ECC) word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید