مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 10)

CUTTING OF REINFORCED CONCRETE USING ABRASIVE SUSPENSION JET pdf
برش بتن آرمه با استفاده از جریانهای تعلیقی ساینده word
A Review of Stabilization of Soils by using Nanomaterials pdf
مروری بر تثبیت خاک با استفاده از نانومتریال ها word
STABILITY PLATE WITH LONGITUDINAL CONSTRUCTIVE DISCONTINUITY pdf
ورقه پایدارکننده با ناپیوستگی های طولی و سازنده word
نشست زمین در حین حفر تونل در محیط افت سطح آب های زیرزمینی- عوامل موثر word
The Seismic Behavior of Urban Tunnels in Soft Saturated Soils pdf
رفتار لرزه ای تونل های شهری در خاکهای نرم اشباع word
Multiple-slider surfaces bearing for seismic retrofitting of frame structures with soft first stories pdf
حامل سطوح چند لغزنده ای در بهسازی لرزه نگاری ساختمان های اسکلتی با طبقات اول سبک word
Properties of concrete prepared with waste tyre rubber particles of uniform and varying sizes pdf
خصوصیات بتن حاوی خرده لاستیک زائد با اندازه های یکنواخت و متفاوت word
Irregular steel building structures subjected to blast loading pdf
سازه‏ های ساختمانی فولادی نامنظم تحت باردهی انفجاری word
Porosity and Pore Size Distribution pdf
توزیع تخلل و اندازه خلل و فرج word
Sustainable steel construction pdf
ساختمان فولادی پایدار word
Factors Affecting Cost Overruns in Micro-scaled Construction Companies pdf
عوامل موثر بر سرریز هزینه در کمپانی های ساخت و ساز میکرومقیاس word
Self-healing of Engineered Cementitious Composites in the Natural Environment pdf
خود ترمیم شوندگی کامپوزیت های سیمانی مهندسی در محیط طبیعی word
Undrained cyclic behavior of bentonite–sand mixtures and factors affecting it pdf
رفتار سیکلی مخلوط ماسه-بنتونیت و عوامل تاثیر گذار بر روی آن word
Stability of waterfront retaining wall subjected to pseudo-static earthquake forces pdf
پایداری دیوار حائل آبنما در معرض نیروهای زلزله ی شبه استاتیک word
Constrained optimization for 1-D dynamic and earthquake response analysis of hybrid base-isolation systems pdf
بهینه سازی مقید برای تحلیل پاسخ زلزله ی دینامیکی یک بعدی در سیستم های جداسازی – پایه مرکب word
THE BEHAVIOUR OF REINFORCED CONCRETE BEAMS UNDER CYCLIC LOADING pdf
رفتار تیرهای بتنى تقويت شده تحت بارگذارى دوره اى word
Performance of steel mesh reinforced elastomeric isolation bearing: Experimental study pdf
عملکرد تکیه گاه ایزوله کشسان که به وسیله فولاد مشبک تقویت شده است: مطالعه تجربی word
روش جدید تقویت ساختمان اصلی مدرسه در ترکیه : استفاده از دیوار برشی خارجی word
Using systems dynamics to better understand change and rework in construction project management systems pdf
استفاده از پویایی سیستم ها برای درک بهتر تغییر و بازنگری در سیستم های مدیریت پروژه ساخت و ساز word
Effect of soil–structure interaction on the reliability of reinforced concrete bridges pdf
اثر اندرکنش خاک و سازه بر قابلیت اطمینان پل های بتنی مسلح word
Behavior of cement-stabilized fiber-reinforced pond ash, rice husk ash-soil mixtures pdf
رفتار مخلوط خاکستر حوضچه، خاکستر پوسته برنج و خاک تقویت شده با الیاف و تثبیت شده با سیمان word
Finite element modeling of prestressed concrete spandrel beams pdf
مدل‌سازی اجزا محدودیِ تیرکوپله دارای بتن پیش‌تنیده word
Geostatistical modeling of spatial variability of SPT data for a borax stockpile site pdf
مدل سازی زمین آماری تغییرپذیری مکانی داده های SPT برای یک سایت ذخیره ی بوراکس word
Durable and sustainable overlay with ECC pdf
روکش با دوام و پایدار با ECC word
Static analysis of orthotropic curved bridge decks pdf
تحلیل استاتیکی عرشه های پل قوسی دوسانگرد word
An efficient and direct method for buckling analysis of steel frame structures pdf
یک روش مستقیم و کارآمد برای تحلیل کمانش سازه های قاب فولادی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید