مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 2)

INELASTIC BEHAVIOUR OF REINFORCED CONCRETE MEMBERS WITH CYCLIC LOADING pdf
رفتار غیرالاستیک قطعات بتن مسلح با بارگذاری دوره ای word
Renovation works of Harmony Tower for World Expo Shanghai 2010 pdf
کارهای نوسازی برج هارمونی برای نمایشگاه جهانی شانگهای ۲۰۱۰ word
نظارت بر سلامت سازه ای پل های بتنی پیش تنیده ی پیوسته با استفاده از پاسخ های حرارتی محیط word
Geostatistical modeling of spatial variability of SPT data for a borax stockpile site pdf
مدل سازی زمین آماری تغییرپذیری مکانی داده های SPT برای یک سایت ذخیره ی بوراکس word
Experimental and analytical studies on different configurations of cold-formed steel structures pdf
پژوهش‌های تحلیلی و آزمایشگاهی درپیکربندی مختلف سازه‌های فولادی سرد word
Behavior of Gilsonite-Modified Hot Mix Asphalt by Wet and Dry Processes pdf
رفتار مخلوط آسفالت گرم اصلاح شده با گیلسونیت به واسطه فرآیندهای مرطوب و خشک word
Shallow tunnelling method (STM) for subway station construction in soft ground pdf
روش تونل سازی کم عمق (STM) برای اجرای ایستگاه راه زیرزمینی در زمین نرم word
Shallow tunnelling method (STM) for subway station construction in soft ground pdf
روش تونل زنی سطحی (STM ) جهت احداث ایستگاه مترو در زمینی با خاک نرم word
FE analysis of circular CFT columns considering bond-slip effect: Evaluation of ultimate strength pdf
Heating effects of asphalt pavement during hot in-place recycling using DEM pdf
اثرات گرمایش روسازی آسفالتی در طول بازیافت گرم درجا با استفاده از روش اجزای منفصل (DEM) word
Microstructural characterisation of dry mixed rubberised asphalt mixtures pdf
بررسی خصوصیات میکروسکوپی مخلوط های آسفالتی لاستیکی خشک word
تخمین احتمالی دریفت پسماند مطلوب برای ارزیابی لرزه ای ساختمان های چندطبقه با سیستم قاب word
Effects of bonding in short-span rectangular concrete filled GFRP tubes pdf
اثرات چسبندگی در لوله های کوتاه مستطیلی از جنس GFRP و پر شده با بتن word
Assessment of the performance of steel fibre reinforced self-compacting concrete in elevated slabs pdf
ارزیابی عملکرد بتن خود متراکم مسلح شده با الیاف فولادی در دال های مرتفع word
Experimental studies in Ultrasonic Pulse Velocity of roller compacted concrete pavement containing fly ash and M-sand pdf
Fatigue-Prone Details in Steel Bridges pdf
جزئیات وقوع خستگی در پل های فولادی word
Residual stresses and initial imperfections in non-linear analysis pdf
تنشهاي پسماند و عيوب اوليه در آناليزهاي غيرخطي word
Modelling the prestress transfer in pre-tensioned concrete elements pdf
مدلبندی انتقال پیش تنیده در عناصر بتنی پیش کشیده word
Inelastic response of composite steel and concrete base column connections pdf
پاسخ غیرارتجاعی اتصالات ستون پایه فولادی و بتنی مرکب word
Seismic performance of steel structures with slit dampers pdf
عملکرد لرزه ای سازه های فولادی با میراگر شکافدار (صفحه اتصال سوراخدار) word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید